Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Holokaust nebol. Ako učiť o holokauste dnes?

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
Ul. Kozmonautov 5, 949 01 Nitra
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Mgr. Viktor Pončák
Mgr. Andrej Návojský
Mgr. Kristína Grečková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 4. november 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 4. november 2019 - 14:15
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
20
Tematické zameranie: 

Odborný seminár  sprostredkúva  témy ako diskriminácia menšín v minulosti a súčasnosti, stereotypy a predsudky, xenofóbia a pod. Inovatívnym spôsobom prepája dejepisné témy s porozumením tém znevýhodnenia a diskriminácie rôznych skupín v súčasnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať metodickú príručku Holokaust nebol.  Ako učiť o holokauste dnes? Zvyšovať pedagogické zručnosti a zvýšiť účinnosť pedagogického procesu aplikovaním postupov prezentovaných v  metodickej príručke.

Profesijná kompetencia: 
1.3 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka 2.3 :Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
školský špecialista vo výchove a vzdelávaní
koordinátor prevencie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ