Hodnotenie žiakov so ŠVVP. Hodnotenie v špeciálnych základných školách.

Čas konzultácie: 
utorok od 14:00 do 15:00
Tematické zameranie: 
Hodnotenie žiackej práce a výstupov
Kategória PZ/OZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Kariérová pozícia: 
všetky