Historické výročia 2018

Podujatie: 
odborný seminár
Začiatok podujatia: 
utorok, 23. január 2018 - 10:30
Koniec podujatia: 
utorok, 23. január 2018 - 18:00
Charakteristika ativity: 

Odborný seminár organizuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky , Metodicko -pedagogické centrum a Múzeum mesta Bratislavy. Cieľom podujatia je prezentovať účastníkom návrh aktivít pre učiteľov a žiakov, ktoré budú  obsahovo zamerané na predmetné historické udalosti.   

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava