Formatívne hodnotenie, tvorba kritérií a indikátorov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=364
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
streda, 11. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
piatok, 27. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na základné informácie o formatívnom hodnotení žiakov, výber kritérií hodnotenia a tvorbu indikátorov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť vybrať vhodné kritériá hodnotenia a navrhnúť k nim indikátory. 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

11. 11. 2020 Formatívne hodnotenie, jeho prinícpy; sebahodnotenie

27. 11. 2020 Výber hodnotiacich kritérií a tvorba indikátorov

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ