Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia v SJL

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rôzne formy a techniky formatívneho hodnotenia  v predmete slovenský jazyk a literatúra s rešpektovaním individuality žiaka  a snahou podporiť jeho autoregulatívne učenie. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je poznať filozoficko-metodické východiská formatívneho hodnotenia a jeho psychodidaktické aspekty (teória a príklady). 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
slovenský jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  1. Čo je formatívne hodnotenie a dôvody jeho využívania
  2. Metódy formatívneho hodnotenia vo výučbe
  3. Kritériá a spätná väzba 
  4. Príklad na využitie formatívneho hodnotenia

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ