Finančná sloboda – ako byť finančne gramotný

Ako byť finančne slobodný? Ako to naučiť študentov stredných škôl? Aj na tieto otázky hľadali odpovede účastníci interaktívneho odborno-metodického seminára s názvom Finančná sloboda, ktorý zorganizovalo regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave v spolupráci s OVB Allfinanz Slovensko dňa 6. júna 2018.

Na vzdelávaní sa zúčastnili učitelia stredných škôl z Bratislavského a Trnavského kraja, ktorí sa pod vedením certifikovaných lektorov oboznámili so stolovou hrou Finančná sloboda ako didaktickou učebnou pomôckou. Pomocou nej môžu efektívnejšie naučiť študentov, ako narábať s financiami a ako myslieť tak, aby vedeli s financiami narábať.

Účastníci počas hry realizovali finančné plánovanie fiktívnej rodiny, robili finančné rozhodnutia v priebehu 30 rokov aktívneho života rodiny, nakupovali, využívali rôzne finančné produkty a čelili viacerým nástrahám života. Produkty v hre majú vlastnosti reálnych finančných produktov, ktoré ponúka súčasný finančný trh.

Cieľom seminára bolo oboznámiť učiteľov s hrou Finančná sloboda, ktorá veľmi efektívne pomáha rozvíjať kritické myslenie hráčov prostredníctvom finančných rozhodnutí a ich vplyvu na ekonomickú situáciu rodín. Hra tak účinne prispieva k zvyšovaniu úrovne finančnej gramotnosti.