Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Financie v praxi alebo Učím sa správne hospodáriť pre učiteľov matematiky a občianskej náuky II. stupeň ZŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
RP MPC Prešov, T. Ševčenka 11, veľká aula
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 23. október 2019 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 23. október 2019 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
80
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
62
Tematické zameranie: 

S neustále rastúcimi požiadavkami na finančné vzdelávanie žiakov, Vám predstavujeme prehľadné informácie, ktoré im pomôžu porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách.

Finančné, ekonomické vzdelávanie a zodpovedné správanie v oblasti financií sú dôležitou súčasťou  riadenia osobných financií, kedy je potrebné nielen nájsť finančné informácie ale ich správne vyhodnotiť a použiť,  prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností a zhodnotiť ich dôsledky.

Každý účastník dostane pracovný zošit Financie v praxi A - Riešenia a komentáre, darček a darčekovú poukážku vo forme zľavy na nákup uvedených pracovných zošitov v e-shope vydavateľstva ABCedu, a.s.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základmi finančnej gramotnosti pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka a príslušných ročníkov GOŠ v zmysle schváleného Národného štandardu finančnej gramotnosti a Návrhu stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií.

Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ