Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Financie v praxi alebo Učím sa správne hospodáriť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Organizátor: 
MPC sprostredkúva
Miesto konania: 
DP MPC Žilina, Oravská cesta 11, Žilina
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 15. november 2019 - 10:30
Koniec podujatia: 
piatok, 15. november 2019 - 12:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
50
Obsadený počet miest: 
9
Počet voľných miest: 
41
Tematické zameranie: 

Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov  7., 8. a 9. ročníkov základnej školy vo vyučovaní matematiky a občianskej náuky prostredníctvom aplikovania vybraných učebných pomôcok

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného seminára je oboznámiť učiteľov matematiky a občianskej náuky s možnosťami rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov 7., 8. a 9. ročníkov základnej školy v zmysle schváleného Národného štandardu finančnej gramotnosti a Návrhu stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií.

Profesijná kompetencia: 
Aplikovať vybrané učebné pomôcky do vyučovania matematiky a občianskej náuky s cieľom rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov 7., 8. a 9. ročníkov základnej školy
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Prílohy: 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ