Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Financie v praxi alebo Učím sa správne hospodáriť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
DP MPC Komárno Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3 94501 Komárno, učebňa 4A
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 13. december 2019 - 12:30
Koniec podujatia: 
piatok, 13. december 2019 - 14:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
24
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

S neustále rastúcimi požiadavkami na finančné vzdelávanie žiakov, Vám predstavujeme prehľadné informácie, ktoré im pomôžu porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách.

Finančné, ekonomické vzdelávanie a zodpovedné správanie v oblasti financií sú dôležitou súčasťou  riadenia osobných financií, kedy je potrebné nielen nájsť finančné informácie ale ich správne vyhodnotiť a použiť,  prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností a zhodnotiť ich dôsledky.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základmi finančnej gramotnosti pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka a príslušných ročníkov GOŠ v zmysle schváleného Národného štandardu finančnej gramotnosti a Návrhu stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií.

Profesijná kompetencia: 
Finančná gramotnosť
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ