Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Submit Feedback

Prosím opíšte aký máte problém.
Príloha
Ak je to potrebné, priložte obrázok (screenshot). Môžete použiť aj na zaslanie atestačnej práce - v prípade potrebnej opravy.
Subory musia mať menej ako 100 MB.
Povolené typy súborov: txt jpg jpeg png psd gif bmp doc docx pdf.

Vertical Tabs