Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Submit Feedback

Prosím opíšte aký máte problém.
Príloha
Ak je to potrebné, priložte obrázok (screenshot). Môžete použiť aj na zaslanie atestačnej práce - v prípade potrebnej opravy.
Subory musia mať menej ako 100 MB.
Povolené typy súborov: txt jpg jpeg png psd gif bmp doc docx pdf.

Vertical Tabs