Projekty ESF

TEACH UP – Učme saKoordinátor projektu:
European Schoolnet (Európska školská sieť) EUN PARTNERSHIP AISBL so sídlom v Belgicku. Európska školská sieť je konzorcium, ktoré zastrešuje 31 ministerstiev školstva v rámci Európy.

Cieľ projektu: