Projekty ESF

TEACH UP – Učme saKoordinátor projektu:
European Schoolnet (Európska školská sieť) EUN PARTNERSHIP AISBL so sídlom v Belgicku. Európska školská sieť je konzorcium, ktoré zastrešuje 31 ministerstiev školstva v rámci Európy.

Cieľ projektu:
Zámerom projektu je podporiť pregraduálnu prípravu učiteľov a profesijný rozvoj učiteľov v oblasti inovatívneho využívania IKT v edukačnom procese. Projekt TEACH UP predkladaný EUN nadväzuje na úspešne zrealizovaný projekt „EUN Academy“.