Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Titulka EN

Metodicko-pedagogické centrum
The Methodology and Pedagogy Centre (MPC) is a budget organization of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic. Through its three regional  and six external offices MPC provides continuing professional development (CPD) in accredited educational programmes and carries out attestations of pedagogical employees (PE) and professional staff (PS) of schools and school facilities. In accordance with the main tasks plan and the regional educational requirements, MPC carries out specialized seminars, conferences, and performs professional – methodological consulting and advisory activities. It implements projects funded by the European Union at national and international level.