Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR MŠ - NP PoP II

×

Stavová správa

Tento formulár je už uzavretý.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR  MATERSKEJ ŠKOLY

Vyplnením prihlasovacieho formulára prejavujem záujem o zapojenie sa do národného projektu POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II

 

*povinné

 Identifikačné údaje