Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Kariéra v MPCKontaktné údaje
EUROPASS, žiadosť prijatie do zamestnania, motivačný list, súhlas so spracovaním osobných údajov
Subory musia mať menej ako 200 MB.
Povolené typy súborov: xls xlsx csv doc docx pdf odt txt.