Edukačná hra a finančná gramotnosť

Podujatie: 
Edukačná hra a finančná gramotnosť
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 25. január 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 25. január 2018 - 12:00
Charakteristika ativity: 

Implementácia NŠFG do vyučovacieho procesu môže mať veľa podôb. Jednou z nich je aj využívanie edukačných hier . Učitelia stredných škôl Prešovského a Košického kraja budú mať možnosť v rámci seminára oboznámiť sa s hrou Finančná odysea priamo od jej autora. Cieľom hry je naučiť sa hospodáriť s osobnými financiami a zvládať rôzne životné finančné riziká. Zároveň budú mať príležitosť diskutovať o využití tejto učebnej pomôcky v edukačnom procese.

Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Prešov
Kapacita - počet účastníkov: 
0