E-gramotnosť - vzdelávanie v digitálnom svete

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=655
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 8:45
Koniec podujatia: 
utorok, 10. november 2020 - 14:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
9
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností - e-gramotnosť ako schopnosť vhodne používať moderné technológie, ovládať techniku vyhľadávania, spracovania i produkcie informácií, kritické hodnotenie zdroja a obsahu, poznať riziká digitálneho sveta.

Výstupom účastníka je spracovanie metodického postupu jednej vyučovacej jednotky s využitím moderných technológií pre prácu s informáciami.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je aktualizovať a rozšíriť kompetencie učiteľa v plánovaní a projektovaní vyučovania vo všetkých vzdelávacích oblastiach využitím e-gramotnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Funkčné gramotnosti - e-gramotnosť ako schopnosť vhodne používať moderné technológie.

2. Techniky vyhľadávania, spracovania i produkcie informácií.

3. Kritické hodnotenie zdroja a obsahu.

4. Riziká digitálneho sveta.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ