Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Dokumenty Metodicko-pedagogického centra

Primárne karty

Smernica č. 1/2017 – Organizačný poriadok MPC platná od 01.07.2017

 Smernica č. 1/2017 – Organizačný poriadok MPC platná od 01.07.2017

Dod. č. 4 platný od od 1.10.2018

Dátum platnosti: 
sobota, 1. júl 2017
Typ dokumentu: 
Platnosť dokumentu: 
nie