Dekan Pedagogickej fakulty Chaudhary Charan Singh University hosťom v MPC

Dekan Pedagogickej fakulty Chaudhary Charan Singh University v indickom meste Meerut prof. Pradeep Kumar Misra, PhD., navštívi Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave 16. mája 2018. Počas trojmesačnej stáže, ktorú absolvuje na UKF v Nitre, bude v rámci výskumnej úlohy zisťovať procesy týkajúce sa vzdelávania učiteľov na Slovensku (súčasný stav vzdelávacej politiky na Slovensku, úroveň digitálnej gramotnosti učiteľov, vplyv vzdelávacích inštitúcií na rozvoj profesijných kompetencií učiteľov). Následne komparatívnou analýzou zhodnotí dva štátne systémy zamerané na vzdelávanie učiteľov.