Vedúci projektovej kancelárie Prešov v rámci Národného projektu „Škola otvorená všetkým“ – NP ŠOV

Vedúci projektovej kancelárie Prešov v rámci Národného projektu „Škola otvorená všetkým“ – NP ŠOV

Príloha k oznamu: