Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

Primárne karty

Dátum: 
20. jún 2017 - od 8:00 do 15:00
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 1: Cieľ atestačnej práce a výber témy pre písanie práce  k prvej atestácii

Identifikácia odborno-metodického problému

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút