Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.

Metodicko-pedagogické centrum oznamuje pedagogickým a odborným zamestnancom, že z dôvodu čerpania dovoleniek nebude v termíne 15. 7. – 15. 8. 2020:
- poskytovať online konzultácie v konzultačných miestnostiach, dostupné budú iba mailové a telefonické konzultácie,
- prijímať žiadosti o vykonanie atestácie vrátane portfólií.
Za porozumenie ďakujeme.
Tím MPC


Keďže 2020 STEM Discovery Campaign (Objaviteľská kampaň STEM 2020) sa pomaly končí (výsledky budeme zdieľať v polovici mája), radi by sme Vás informovali, že v súčasnosti otvárame ďalšiu kampaň:  2020 STEM Online Days*.

Zorganizovali ju spoločne Scientix, STEM Alliance, STEM School Label, STE(A)M IT, Impact EdTech, TIWI, SpaceEU and Amgen Teach.

Konať sa bude od konca apríla do začiatku júla.

Organizátori poskytujú široký výber online podujatí STEM, ktoré budú väčšinou voľne dostupné/sprístupnené.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v súlade s usmernením, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR, link: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/, a v záujme prevencie šírenia koronavírusu pozastavilo realizáciu vzdelávacích podujatí prezenčnou formoupripravilo pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) nové formy online vzdelávania:

  • konzultácie (okrem možnosti telefonických a emailových konzultácií ponúkame aj konzultácie v online konzultačných miestnostiach (vstúpiť do online miestnosti môžete aj ako Hosť – bez registrácie),