Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.

Metodicko-pedagogické centrum oznamuje pedagogickým a odborným zamestnancom, že z dôvodu čerpania dovoleniek nebude v termíne 15. 7. – 15. 8. 2020:
- poskytovať online konzultácie v konzultačných miestnostiach, dostupné budú iba mailové a telefonické konzultácie,
- prijímať žiadosti o vykonanie atestácie vrátane portfólií.
Za porozumenie ďakujeme.
Tím MPC


V dňoch 3., 5., 9. a 11. júna 2020 sa uskutoční online konferencia a webináre k medzinárodnému projektu TeachUP, ktorý zastrešuje Európska školská sieť.

Metodicko-pedagogické centrum, ako jeden z partnerov projektu TEACH UP, Vás týmto chce pozvať k účasti na záverečnej online konferencii.

V rámci online vstupov budú riešitelia projektu prezentovať výsledky experimentálneho skúmania online kurzov vytvorených v rámci projektu.

20 vystavujúcich učiteľov predstavilo na spoločnej výstave to najlepšie zo svojej tvorby. Obrazy vypovedajú o ich názoroch na svet, ideových posolstvách, využití vedomostí z výtvarného umenia a ich implementovaní do vlastnej umeleckej tvorby.

Výstava „Výtvarný salón 2020“ zdobí priestory Metodicko-pedagogického centra v Bratislave a v plnej miere korešponduje s citátom: Umenie je kvet života celej spoločnosti (Lev Nikolajevič Tolstoj).