Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.

Metodicko-pedagogické centrum oznamuje pedagogickým a odborným zamestnancom, že z dôvodu čerpania dovoleniek nebude v termíne 15. 7. – 15. 8. 2020:
- poskytovať online konzultácie v konzultačných miestnostiach, dostupné budú iba mailové a telefonické konzultácie,
- prijímať žiadosti o vykonanie atestácie vrátane portfólií.
Za porozumenie ďakujeme.
Tím MPC


V špeciálnom čísle Pedagogických rozhľadov sa príspevky venujú vybraným témam a zmenám, ktoré priniesol zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“). Predložené číslo časopisu je zložené zo siedmich príspevkov. V prvom príspevku sa jeho autori venujú problematike profesijného rozvoja, špecificky rozvojovým potrebám a ich diagnostikovaniu, analýze a identifikácii. Druhá časť príspevku je venovaná plánovaniu profesijného rozvoja.

Pozývame Vás sledovať Web – galavečer Zlatá Klapka 2020 už tento štvrtok 23.4.2020 od 17:00 hod na www.zusjanaalbrechta.eu.

Celoslovenská súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  ktorú organizuje Základná umelecká škola J. Albrechta v Bratislave-Petržalke a oceňuje najlepšie audiovizuálne dielka žiakov v rôznych kategóriách. Metodicko-pedagogické centrum v rámci tohto podujatia oceňuje pedagógov, pod ktorých pedagogickým vedením a pomocou audiovizuálne diela žiakov vznikli.