Články

Prejavy extrémistických nálad sa čoraz častejšie objavujú aj v školskom prostredí, preto proti nim treba bojovať. Metodicko-pedagogické centrum participuje na medzinárodnom projekte Vzdorujeme extrémizmu, v rámci ktorého sa na štyroch slovenských školách už tieto vážne témy preberajú so školákmi formou hry. Deti sa učia, ako extrémizmus...

Učitelia anglického jazyka na základných školách z celého Slovenska prejavili na začiatku aktuálneho školského roka veľký záujem o didaktické prostriedky EnglishOne. Ponúklo im ich Metodicko-pedagogické centrum (MPC) a na základe prejaveného záujmu bolo do škôl následne distribuovaných 2 250 kolekcií didaktick...