prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii

Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

20. jún 2017 - od 8:00 do 15:00
Mgr. Emília Petrovská

Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

24. máj 2017 - od 8:00 do 14:00
Mgr. Emília Petrovská

Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

23. máj 2017 - od 8:00 do 14:30
Mgr. Emília Petrovská

Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania BAS04_972_2012_MATBA_MPC

19. máj 2017 - od 8:30 do 13:45
PaedDr. Iveta Labjaková