Časté otázky k atestáciám

Nájdete tu odpovede na najčastejšie otázky o atestáciách. Platnosť atestácie, žiadosti o atestáciu, atestačná skúška ...

FAQs: 

Ak si urobím atestáciu pre kategóriu učiteľ, podkategóriu napr. učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, platí mi aj pre iné podkategórie kategórie učiteľ, na ktoré spĺňam kvalifikačné predpoklady?

Áno, podľa § 49 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. zákon č. 317/2009 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov:

(7) Vykonaná atestácia platí len pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a príslušný stupeň vzdelania a odbor vzdelania pedagogického zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal. Vykonaná atestácia platí len pre príslušnú kategóriu a príslušný odbor vzdelania odborného zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal. Vykonaná atestácia v niektorej z podkategórií učiteľa podľa § 13 platí ku každej podkategórii učiteľa, na výkon ktorej učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady.

Podľa § 61d zákona atestácia vykonaná do 31. augusta 2015 sa uznáva podľa § 49 ods. 7 v znení účinnom od 1. septembra 2015.

Kam mám poslať vyplnenú a potvrdenú printovú žiadosť o vykonanie atestácie?

Vyplnenú žiadosť o vykonanie atestácie, potvrdenú riaditeľom školy, alebo riaditeľom školského zariadenia pošlite na regionálne, alebo detašované pracovisko MPC, ktoré ste vybrali pri vyplnení žiadosti. Tam Vám poskytnú aj ďalšie informácie k atestáciám. Kontakty na regionálne a detašované pracoviská MPC nájdete na stránke: https://mpc-edu.sk/kontakty Žiadosti neposielajte na generálne riaditeľstvo.

Ako zistím, či ste moju elektronickú žiadosť o atestáciu dostali?

Žiadosť si skontrolujete v „Osobné - Atestácie - Moja atestácia“ - ak je tam vaša žiadosť, tak sme ju dostali. Žiadosť môžete vidieť aj na svojej Tabuli.

Ako si môžem znovu vytlačiť svoju žiadosť?

Žiadosť nájdete v „Osobné - Atestácie - Moja atestácia“ - tam si otvoríte PDF verziu a vytlačíte. Žiadosť môžete vidieť aj na svojej Tabuli.

Musím odovzdať elektronickú verziu atestačnej práce so žiadosťou o atestáciu?

Nie nemusíte, je to zatiaľ nepovinné.