Výzvy na publikovanie

Plánované vydania:
  • č.1 - Profesijný rozvoj PZ a OZ (termín na doručenie príspevkov 28.2.2020)
  • č.2 - Rozvoj funkčných gramotností žiakov (termín na doručenie príspevkov 30.4.2020)
  • č.3 - bez tematického zamerania (termín na doručenie príspevkov 30.6.2020)
  • č.4 - Riešenie výchovných problémov v školách a školských zariadeniach (termín na doručenie príspevkov 31.8.2020)
  • č.5 - bez tematického zamerania (termín na doručenie príspevkov 30.10.2020)