Primárne karty

  pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
23
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) ZAA07_1364

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) ZAA07_1364

Dátum: 
02.06.2017 - od 08:00 do 12:30
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Vzdelávací program: 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl)
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

8:00 - 14:15

Modul 2: Riadenie zmeny v procesoch výchovy a vzdelávania

Požiadavkly spoločnosti na vzdelávanie, pedagogické riadenie školy, akontabilita

 

315 minút
02.06.2017 - od 08:00 do 12:30
 
 
 
24
5
6
7
8
9
10
11
 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Dátum: 
06.06.2017 - od 08:00 do 15:00
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Modul 1.: Úvod do vzdelávania - ciele, obsah, štruktúra a hodnotové východiská vzdelávacieho programu

Modul 3.: Sebarozvoj vedúceho pedagogického zamestnanca

360 minút
06.06.2017 - od 08:00 do 15:00
 
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika

Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika

Dátum: 
06.06.2017 - od 08:00 do 14:30
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Predseda komisie: 
PaedDr. Monika Gregušová
Člen komisie: 
PaedDr. Anna Šurinová
Mgr. Štefan Folkman
Vzdelávací program: 
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 
Záverečná prezentácia spracovanej ukážky pred trojčlennou komisiou.
180 minút
06.06.2017 - od 08:00 do 14:30
 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) ZAA06_1364

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) ZAA06_1364

Dátum: 
06.06.2017 - od 08:00 do 14:15
Vzdelávací program: 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl)
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

8:00 - 14:15

Modul 2: Riadenie zmeny v procesoch výchovy a vzdelávania

Metódy a nástroje autoevalvácie, systém autoevalvácie, riadenie autoevalvácie

315 minút
06.06.2017 - od 08:00 do 14:15
 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Dátum: 
07.06.2017 - od 08:00 do 15:00
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Modul 3.: Sebarozvoj vedúceho pedagogického zamestnanca

Autodiagnostika, analýza a profil vedúceho pedagogického zamestnanca

360 minút
07.06.2017 - od 08:00 do 15:00
 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) ZAA06_1364

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) ZAA06_1364

Dátum: 
08.06.2017 - od 08:00 do 14:15
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Vzdelávací program: 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl)
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

8:00 - 14:15

Modul 2: Riadenie zmeny v procesoch výchovy a vzdelávania

Riadenie zmeny vo vzťahu k zisteniam z autoevalvácie.

315 minút
08.06.2017 - od 08:00 do 14:15
 
Rozvoj prírodovednej gramotnosti v základnej škole

Rozvoj prírodovednej gramotnosti v základnej škole

Dátum: 
08.06.2017 - od 08:00 do 14:30
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Pracovisko: 
Predseda komisie: 
PaedDr. Anna Šurinová
Člen komisie: 
Mgr. Emília Petrovská
PaedDr. Monika Gregušová
Vzdelávací program: 
Rozvoj prírodovednej gramotnosti v základnej škole
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Záverečná prezentácia realizovaného edukačného bloku pred 3-člennou skúšobnou komisiou

360 minút
08.06.2017 - od 08:00 do 14:30
 
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika

Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika

Dátum: 
09.06.2017 - od 08:45 do 10:45
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Predseda komisie: 
PaedDr. Monika Gregušová
Člen komisie: 
PaedDr. Mária Šnídlová
PaedDr. Anna Šurinová
Vzdelávací program: 
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 
Záverečná prezentácia spracovanej ukážky pred trojčlennou komisiou.
120 minút
09.06.2017 - od 08:45 do 10:45
 
 
 
25
12
13
14
15
16
17
18
 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) ZAA04_1364

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) ZAA04_1364

Dátum: 
13.06.2017 - od 08:00 do 15:00
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Vzdelávací program: 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl)
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

8:00 - 15:00

Modul 3: Hodnotenie a rozvoj pedagogických zamestnancov

Kompetencie pedagogických zamestnancov školy, preukázateľnosť kompetencií

315 minút
13.06.2017 - od 08:00 do 15:00
 
Rozvíjanie finančnej gramotnosti

Rozvíjanie finančnej gramotnosti

Dátum: 
13.06.2017 - od 08:00 do 15:00
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
360 minút
13.06.2017 - od 08:00 do 15:00
 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Dátum: 
13.06.2017 - od 08:00 do 15:00
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Modul 5: Riadenie pedagogických zamestnancov   Ciele rozvoja školy Funkcie a procedúry pedagogického riadenia

360 minút
13.06.2017 - od 08:00 do 15:00
 
Vyhlásenie Dňa gramotnosti

Vyhlásenie Dňa gramotnosti

Dátum: 
13.06.2017 - od 09:00 do 12:30
Podujatie zabezpečuje: 
Pracovisko: 
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
13.06.2017 - od 09:00 do 12:30
 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Dátum: 
14.06.2017 - od 08:00 do 15:00
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Modul 5: Riadenie pedagogických procesov

Zmeny v pedagogickom riadení školy

Seba hodnotenie školy

360 minút
14.06.2017 - od 08:00 do 15:00
 
Rozvoj podnikateľských zručností v ZŠ a SŠ

Rozvoj podnikateľských zručností v ZŠ a SŠ

Dátum: 
14.06.2017 - od 08:00 do 15:00
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Rozvoj podnikateľských zručností v základnej a strednej škole
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
360 minút
14.06.2017 - od 08:00 do 15:00
 
Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnania

Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnania

Popis: 

ZAA06_1368_2014_PKR_MPC

Dátum: 
15.06.2017 - od 08:00 do 16:45
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnanca
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

15.6. 2017  od 8.00 – do 16.45

Výstupy zo spätnej väzby, návrhy na úpravu dokumentov, príp. iné druhy dôkazov (dokumentov preukazujúcich úroveň danej kompetencie).

Postup spracovania ďalších prvkov portfólia.

Využitie portfólia na sebarozvoj PZ.

450 minút
15.06.2017 - od 08:00 do 16:45
 
Informácia o inštrumentálnom a kognitívnom obohacovaní ľudskej psychiky podľa metódy Feuersteina

Informácia o inštrumentálnom a kognitívnom obohacovaní ľudskej psychiky podľa metódy Feuersteina

Dátum: 
16.06.2017 - od 08:30 do 11:45
Typ: 
Podujatie zabezpečuje: 
Pracovisko: 
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
180 minút
16.06.2017 - od 08:30 do 11:45
 
 
 
26
19
20
21
22
23
24
25
 
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

Dátum: 
20.06.2017 - od 08:00 do 15:00
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Modul 1: Cieľ atestačnej práce a výber témy pre písanie práce  k prvej atestácii

Identifikácia odborno-metodického problému

360 minút
20.06.2017 - od 08:00 do 15:00
 
 
 
 
 
 
27
26
27
28
29
30
1
2
 
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Človek a príroda

Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Človek a príroda

Dátum: 
27.06.2017 - od 08:00 do 15:00
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Človek a príroda
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

27.06. 2017 od 8:00 do 15:00

Nové štrukturálne prvky štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, východiská koncipovania vzdelávacích oblastí.

Analýza a porovnanie súčasného návrhu vzdelávacej oblasti Človek a príroda s predchádzajúcimi koncepciami.

Rozvoj prírodovednej gramotnosti – obsahový a výkonový štandard jednotlivých podoblastí: Vnímanie prírody, Rastliny, Živočíchy, Neživá príroda, Prírodné javy.

Práca s evaluačnými otázkami.

360 minút
27.06.2017 - od 08:00 do 15:00
 
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb

Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb

Dátum: 
28.06.2017 - od 08:00 do 14:15
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 
Nové štrukturálne prvky iŠVP (ŠVP) pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, východiská koncipovania vzdelávacích oblastí. Analýza a porovnanie súčasného návrhu vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb s predchádzajúcimi koncepciami. Obsahový a výkonový štandard vzdelávacích podoblastí: Zdravie a zdravý životný štýl, Hygiena a sebaobslužné činnosti, Pohyb a telesná zdatnosť, Sezónne aktivity a kurzy. Zdravie a zdravý životný štýl: Podpora zdravia a zdravého životného štýlu u detí predškolského veku, pochopenie významu pohybu pre zdravie, ukážky adekvátnych telesných cvičení so zameraním na správne držanie tela.
315 minút
28.06.2017 - od 08:00 do 14:15