Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnania

Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnania

Popis: 

ZAA06_1368_2014_PKR_MPC

Dátum: 
15. jún 2017 - od 8:00 do 16:45
Druh vzdelávania: 
Lektor podujatia: 
Program: 

15.6. 2017  od 8.00 – do 16.45

Výstupy zo spätnej väzby, návrhy na úpravu dokumentov, príp. iné druhy dôkazov (dokumentov preukazujúcich úroveň danej kompetencie).

Postup spracovania ďalších prvkov portfólia.

Využitie portfólia na sebarozvoj PZ.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
450 minút
15. jún 2017 - od 8:00 do 16:45