Primárne karty

All day
 
 
Before
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnania

Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnania

Popis: 

ZAA06_1368_2014_PKR_MPC

Dátum: 
15.06.2017 - od 08:00 do 16:45
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnanca
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

15.6. 2017  od 8.00 – do 16.45

Výstupy zo spätnej väzby, návrhy na úpravu dokumentov, príp. iné druhy dôkazov (dokumentov preukazujúcich úroveň danej kompetencie).

Postup spracovania ďalších prvkov portfólia.

Využitie portfólia na sebarozvoj PZ.

450 minút
15.06.2017 - od 08:00 do 16:45