Primárne karty

All day
 
 
Before
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvoj podnikateľských zručností v ZŠ a SŠ

Rozvoj podnikateľských zručností v ZŠ a SŠ

Dátum: 
14.06.2017 - od 08:00 do 15:00
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Rozvoj podnikateľských zručností v základnej a strednej škole
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
360 minút
14.06.2017 - od 08:00 do 15:00
 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Dátum: 
14.06.2017 - od 08:00 do 15:00
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Modul 5: Riadenie pedagogických procesov

Zmeny v pedagogickom riadení školy

Seba hodnotenie školy

360 minút
14.06.2017 - od 08:00 do 15:00