Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvoj podnikateľských zručností v ZŠ a SŠ
Dátum: 
14. jún 2017 - od 8:00 do 15:00
Lektor podujatia: 
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
14. jún 2017 - od 8:00 do 15:00
 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca
Dátum: 
14. jún 2017 - od 8:00 do 15:00
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 5: Riadenie pedagogických procesov

Zmeny v pedagogickom riadení školy

Seba hodnotenie školy

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
14. jún 2017 - od 8:00 do 15:00