Primárne karty

All day
 
 
Before
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika

Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika

Dátum: 
09.06.2017 - od 08:45 do 10:45
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Predseda komisie: 
PaedDr. Monika Gregušová
Člen komisie: 
PaedDr. Mária Šnídlová
PaedDr. Anna Šurinová
Vzdelávací program: 
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 
Záverečná prezentácia spracovanej ukážky pred trojčlennou komisiou.
120 minút
09.06.2017 - od 08:45 do 10:45