Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) ZAA06_1364

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) ZAA06_1364

Dátum: 
8. jún 2017 - od 8:00 do 14:15
Lektor podujatia: 
Program: 

8:00 - 14:15

Modul 2: Riadenie zmeny v procesoch výchovy a vzdelávania

Riadenie zmeny vo vzťahu k zisteniam z autoevalvácie.

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
315 minút
8. jún 2017 - od 8:00 do 14:15
 
Rozvoj prírodovednej gramotnosti v základnej škole

Rozvoj prírodovednej gramotnosti v základnej škole

Dátum: 
8. jún 2017 - od 8:00 do 14:30
Program: 

Záverečná prezentácia realizovaného edukačného bloku pred 3-člennou skúšobnou komisiou

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
8. jún 2017 - od 8:00 do 14:30