Primárne karty

All day
 
 
Before
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) ZAA06_1364

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) ZAA06_1364

Dátum: 
08.06.2017 - od 08:00 do 14:15
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Vzdelávací program: 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl)
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

8:00 - 14:15

Modul 2: Riadenie zmeny v procesoch výchovy a vzdelávania

Riadenie zmeny vo vzťahu k zisteniam z autoevalvácie.

315 minút
08.06.2017 - od 08:00 do 14:15
 
Rozvoj prírodovednej gramotnosti v základnej škole

Rozvoj prírodovednej gramotnosti v základnej škole

Dátum: 
08.06.2017 - od 08:00 do 14:30
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Pracovisko: 
Predseda komisie: 
PaedDr. Anna Šurinová
Člen komisie: 
Mgr. Emília Petrovská
PaedDr. Monika Gregušová
Vzdelávací program: 
Rozvoj prírodovednej gramotnosti v základnej škole
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Záverečná prezentácia realizovaného edukačného bloku pred 3-člennou skúšobnou komisiou

360 minút
08.06.2017 - od 08:00 do 14:30