Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca
Dátum: 
7. jún 2017 - od 8:00 do 15:00
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 3.: Sebarozvoj vedúceho pedagogického zamestnanca

Autodiagnostika, analýza a profil vedúceho pedagogického zamestnanca

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
7. jún 2017 - od 8:00 do 15:00