Primárne karty

All day
 
 
Before
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) ZAA06_1364

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) ZAA06_1364

Dátum: 
06.06.2017 - od 08:00 do 14:15
Vzdelávací program: 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl)
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

8:00 - 14:15

Modul 2: Riadenie zmeny v procesoch výchovy a vzdelávania

Metódy a nástroje autoevalvácie, systém autoevalvácie, riadenie autoevalvácie

315 minút
06.06.2017 - od 08:00 do 14:15
 
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika

Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika

Dátum: 
06.06.2017 - od 08:00 do 14:30
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Predseda komisie: 
PaedDr. Monika Gregušová
Člen komisie: 
PaedDr. Anna Šurinová
Mgr. Štefan Folkman
Vzdelávací program: 
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 
Záverečná prezentácia spracovanej ukážky pred trojčlennou komisiou.
180 minút
06.06.2017 - od 08:00 do 14:30
 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Dátum: 
06.06.2017 - od 08:00 do 15:00
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Modul 1.: Úvod do vzdelávania - ciele, obsah, štruktúra a hodnotové východiská vzdelávacieho programu

Modul 3.: Sebarozvoj vedúceho pedagogického zamestnanca

360 minút
06.06.2017 - od 08:00 do 15:00