Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) ZAA06_1364

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) ZAA06_1364

Dátum: 
6. jún 2017 - od 8:00 do 14:15
Program: 

8:00 - 14:15

Modul 2: Riadenie zmeny v procesoch výchovy a vzdelávania

Metódy a nástroje autoevalvácie, systém autoevalvácie, riadenie autoevalvácie

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
315 minút
6. jún 2017 - od 8:00 do 14:15
 
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika

Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika

Dátum: 
6. jún 2017 - od 8:00 do 14:30
Lektor podujatia: 
Program: 
Záverečná prezentácia spracovanej ukážky pred trojčlennou komisiou.
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
180 minút
6. jún 2017 - od 8:00 do 14:30
 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Dátum: 
6. jún 2017 - od 8:00 do 15:00
Druh vzdelávania: 
Lektor podujatia: 
Program: 

Modul 1.: Úvod do vzdelávania - ciele, obsah, štruktúra a hodnotové východiská vzdelávacieho programu

Modul 3.: Sebarozvoj vedúceho pedagogického zamestnanca

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Pracovisko: 
360 minút
6. jún 2017 - od 8:00 do 15:00