Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) ZAA07_1364
Dátum: 
2. jún 2017 - od 8:00 do 12:30
Lektor podujatia: 
Program: 

8:00 - 14:15

Modul 2: Riadenie zmeny v procesoch výchovy a vzdelávania

Požiadavkly spoločnosti na vzdelávanie, pedagogické riadenie školy, akontabilita

 

Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
315 minút
2. jún 2017 - od 8:00 do 12:30