Primárne karty

Po Ut St Št Pi So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
Formatívne hodnotenie a spätná väzba na hodinách anglického jazyka

Formatívne hodnotenie a spätná väzba na hodinách anglického jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=257
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 4. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 4. máj 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
16
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár sa zameriava na rôzne formy a techniky formatívneho hodnotenia a poskytovania spätnej väzby na hodinách anglického jazyka, ktoré  sa dajú využiť v prostredí triedy ako aj pri vyučovaní online.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára bude spoznať filozoficko-metodické východiská formatívneho hodnotenia, jeho psycho-didaktické aspekty. Webinár ponúkne praktické ukážky metód a techník formatívneho hodnotenia.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Čo je formatívne hodnotenie

2. Ako využívať formatívne hodnotenie

3. Metódy formatívneho hodnotenia

4. Kritériá a spätná väzba

5. Praktické ukážky využitia formatívneho hodnotenia

4. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=257
 
LMS MOODLE - tvorba, základná štruktúra a navigácia v elektronickom kurze

LMS MOODLE - tvorba, základná štruktúra a navigácia v elektronickom kurze

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
MPC RP Prešov, Ul Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Jana Hnatová, PhD.
Ing. Drahoslav Knapík
Začiatok podujatia: 
utorok, 5. máj 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
utorok, 5. máj 2020 - 14:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
8
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na používanie LMS Moodle na prípravu a realizáciu vzdelávania s dištančnou elektronickou podporou. Seminár je určený pre učiteľov proesionálneho rozvoja - používateľov LMS Moodle na úrovni začiatočník.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Učiteľ profesijného rozvoja vie:

 • vytvoriť vzdelávací kurz v prostredí Moodle,
 • vytvoriť, editovať a publikovať učebné zdroje (stránka, súbor, URL) účastníkom vzdelávania,
 • vytvoriť, editovať, zverejniť a vyhodnocovať vybrané aktivity (anketa, fóru, zadanie) pre účastníkov vzdelávania,
 • pracovať s prehľadom účastníkov vzdelávania zapísaných v kurze - základné funkcie.
Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva
Kategória PZ: 
učiteľ profesijného rozvoja
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 • Vytvorenie kurzu, jeho základné nastavenie
 • Vkladanie vybraných druhov učebných zdrojov do kurzu, ich editácia a publikovanie
 • Vkladanie vybraných aktivít do kurzu, ich editovanie, zverejňovanie a vyhodnocovanie
 • Správa prehľadu účastníkov vzdelávania zapísaných v kurze - základné funkcie.
 • Diskusia k možnostiam riešenia rôznych vzdelávacích potrieb pri využitia kurzu.
5. máj 2020 - 10:00
MPC RP Prešov, Ul Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov
 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov na diaľku

Hodnotenie a klasifikácia žiakov na diaľku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=380
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Začiatok podujatia: 
utorok, 5. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 5. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odporúčania pre korektné hodnotenie a klasifikáciu žiakov v období koronakrízy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať možnosti korektného hodnotenia a klasifikácie žiakov v súlade s legislatívou v období koronakrízy.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
vedúci vychovávateľ
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Legislatívne východiská hodnotenia a klasifikácie.

Hodnotenie a klasifikácia online.

Proces kontinuálneho hodnotenia.

 

5. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=380
 
Formatívne hodnotenie žiakov počas výučby v domácom prostredí

Formatívne hodnotenie žiakov počas výučby v domácom prostredí

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=364
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
utorok, 5. máj 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
utorok, 5. máj 2020 - 16:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na formatívne hodnotenie žiakov a výber kritérií hodnotenia  počas výučby v domácom prostredí. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa so stratégiami formatívneho hodnotenia a tvorbou hodnotiacich kritérií. 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Formatívne hodnotenie - zásady a stratégie formatívneho hodnotenia

2. Sebahodnotenie

3. Tvorba hodnotiacich kritérií

5. máj 2020 - 15:00
online miestnosť https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=364
 
LMS MOODLE - tvorba, základná štruktúra a navigácia v elektronickom kurze

LMS MOODLE - tvorba, základná štruktúra a navigácia v elektronickom kurze

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
MPC RP Prešov, Ul Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Jana Hnatová, PhD.
Ing. Drahoslav Knapík
Začiatok podujatia: 
streda, 6. máj 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 6. máj 2020 - 14:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
8
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na používanie LMS Moodle na prípravu a realizáciu vzdelávania s dištančnou elektronickou podporou. Seminár je určený pre učiteľov profesijného rozvoja - používateľov LMS Moodle na úrovni začiatočník.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Učiteľ profesijného rozvoja vie:
- vytvoriť vzdelávací kurz v prostredí Moodle,
- vytvoriť, editovať a publikovať učebné zdroje (stránka, súbor, URL) účastníkom vzdelávania,
- vytvoriť, editovať, zverejniť a vyhodnocovať vybrané aktivity (anketa, fóru, zadanie) pre účastníkov vzdelávania,
- pracovať s prehľadom účastníkov vzdelávania zapísaných v kurze - základné funkcie.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva
Kategória PZ: 
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 • Vytvorenie kurzu, jeho základné nastavenie
 • Vkladanie vybraných druhov učebných zdrojov do kurzu, ich editácia a publikovanie
 • Vkladanie vybraných aktivít do kurzu, ich editovanie, zverejňovanie a vyhodnocovanie
 • Správa prehľadu účastníkov vzdelávania zapísaných v kurze - základné funkcie.
 • Diskusia k možnostiam riešenia rôznych vzdelávacích potrieb pri využitia kurzu.
6. máj 2020 - 10:00
MPC RP Prešov, Ul Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov
 
Pozitívne hodnotenie žiakov - práca s chybou

Pozitívne hodnotenie žiakov - práca s chybou

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=270
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 6. máj 2020 - 11:00
Koniec podujatia: 
streda, 6. máj 2020 - 12:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na časté chyby učiteľov pri hodnotení žiakov a prezentáciu postupov ich korekcie.  Korekčné postupy sú  motivačné, podporujú poznávanie žiakov v procese učenia sa, aj keď urobia chybu.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť odborné kompetencie oblasti hodnotenia vlastnej pedagogickej činnosti.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. "Správne" a "nesprávne" hodnotenie

2. Oblasti chýb učiteľov pri hodnotení žiakov

 

6. máj 2020 - 11:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=270
 
Slovné hodnotenie žiakov - priebežné a záverečné

Slovné hodnotenie žiakov - priebežné a záverečné

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=239
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 7. máj 2020 - 11:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 7. máj 2020 - 12:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár dáva priestor na vysvetlenie postavenia slovného hodnotenia žiakov v kontexte celkového hodnotenia učenia sa žiakov. Vymedzuje  problematiku slovného hodnotenia žiakov so zameraním na vedomosti a činnosti žiakov, ktorých úroveň môže byť slovne hodnotená.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť odborné kompetencie v oblasti hodnotenia žiakov so zameraním na slovné hodnotenie.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Autonómne hodnotenie žiakov.

2. Vymedzenie slovného hodnotenia žiakov v kontexte hodnotenia žiakov.

 

7. máj 2020 - 11:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=239
 
Portfólio ako nástroj profesijného rozvoja učiteľa materskej školy

Portfólio ako nástroj profesijného rozvoja učiteľa materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=379
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 7. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 7. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Tvorba profesijného portfólia je prostriedkom vedúcim k profesijnému rozvoju učiteľa. Núti učiteľa zamýšľať sa nad svojimi profesijnými kompetenciami a meniť ich. Atestačné portfólio možno vnímať ako prezentovanie silných stránok učiteľa v pedagogickej činnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať význam a tvorbu profesijného portfólia učiteľa materskej školy.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Význam portfólia v profesijnom rozvoji učiteľa.

2. Profesijný štandard.

3. Postup tvorby portfólia.

7. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=379
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
LMS MOODLE - tvorba, základná štruktúra a navigácia v elektronickom kurze

LMS MOODLE - tvorba, základná štruktúra a navigácia v elektronickom kurze

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
MPC RP Prešov, Ul Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Jana Hnatová, PhD.
Ing. Drahoslav Knapík
Začiatok podujatia: 
utorok, 12. máj 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
utorok, 12. máj 2020 - 14:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
6
Obsadený počet miest: 
6
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na používanie LMS Moodle na prípravu a realizáciu vzdelávania s dištančnou elektronickou podporou. Seminár je určený pre učiteľov profesijného rozvoja - používateľov LMS Moodle na úrovni začiatočník.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Učiteľ profesijného rozvoja vie:
- vytvoriť vzdelávací kurz v prostredí Moodle,
- vytvoriť, editovať a publikovať učebné zdroje (stránka, súbor, URL) účastníkom vzdelávania,
- vytvoriť, editovať, zverejniť a vyhodnocovať vybrané aktivity (anketa, fóru, zadanie) pre účastníkov vzdelávania,
- pracovať s prehľadom účastníkov vzdelávania zapísaných v kurze - základné funkcie.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva
Kategória PZ: 
učiteľ profesijného rozvoja
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 • Vytvorenie kurzu, jeho základné nastavenie
 • Vkladanie vybraných druhov učebných zdrojov do kurzu, ich editácia a publikovanie
 • Vkladanie vybraných aktivít do kurzu, ich editovanie, zverejňovanie a vyhodnocovanie
 • Správa prehľadu účastníkov vzdelávania zapísaných v kurze - základné funkcie.
 • Diskusia k možnostiam riešenia rôznych vzdelávacích potrieb pri využitia kurzu.
12. máj 2020 - 10:00
MPC RP Prešov, Ul Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5502
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Začiatok podujatia: 
utorok, 12. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
piatok, 15. máj 2020 - 16:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
13
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov ZŠ ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákonu 138/2019

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy - 12. 5. 2020 (13:00 - 13:30)

2. Tvorba atestačného portfólia 1. časť - 12. 5. 2020 (13:30 - 14:00)

3. Vypracovanie dištančného zadania - 14. 5. 2020 (60 min.)

4. Tvorba atestačného portfólia 2. časť - 15. 5. 2020 (15:00 - 15:15)

5. Atestácie podľa zákona 138/2019 - 15. 5. 2020 (15:15 - 16:00)

 

12. máj 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5502
 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov na diaľku

Hodnotenie a klasifikácia žiakov na diaľku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=398
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Začiatok podujatia: 
utorok, 12. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 12. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odporúčania pre korektné hodnotenie a klasifikáciu žiakov v období koronakrízy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať možnosti korektného hodnotenia a klasifikácie žiakov v súlade s legislatívou v období koronakrízy.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci odborný zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Legislatívne východiská hodnotenia a klasifikácie.

Hodnotenie a klasifikácia online.

Proces kontinuálneho hodnotenia.

 

12. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=398
 
Tradičné netradične a netradičné tradične

Tradičné netradične a netradičné tradične

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 12. máj 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
utorok, 12. máj 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
7
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na pojmy kultúra, folklór, folklorizmus z hľadiska historicko-sociálneho a historicko-kultúrneho a na možnosti využitia tejto témy vo výučbe.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- rozumie procesom transformácie pôvodných symbolov a znakov do rozličných oblastí folkloristiky

- rozlišuje tradičné hodnoty preberané do oblasti umenia od nenáležitého preberania prvkov folklóru do súčasnej kultúry

- rozumie historicko-sociálnym a historicko-kultúrnym kontextom stierania hraníc medzi vysokou a nízkou kultúrou

- dokáže plánovať a projektovať tému do výučby

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Oboznámenie sa on line prostredím vzdelávania

2. Čo je kultúra, folklór, folkloristika

3. Transfer pôvodných symbolov a znakov do umenia a kultúry

4. Historicko-sociálne a historicko-kultúrne kontexty tradícií

5. Využitie témy vo výučbe

12. máj 2020 - 15:00
 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov na diaľku

Hodnotenie a klasifikácia žiakov na diaľku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Začiatok podujatia: 
utorok, 12. máj 2020 - 16:00
Koniec podujatia: 
utorok, 12. máj 2020 - 17:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odporúčania pre korektné hodnotenie a klasifikáciu žiakov v období koronakrízy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať možnosti korektného hodnotenia a klasifikácie žiakov v súlade s legislatívou v období koronakrízy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Riadiť realizáciu školského vzdelávacieho programu, 2.2 Riadiť realizáciu školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zariadenia
Kariérová pozícia: 
vedúci vzdelávacej oblasti
vedúci záujmovej oblasti
hlavný majster odbornej výchovy
riaditeľ
triedny učiteľ
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Legislatívne východiská hodnotenia a klasifikácie.

Hodnotenie a klasifikácia online.

Proces kontinuálneho hodnotenia.

Poznámka: 
Webinár je určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov.
12. máj 2020 - 16:00
 
Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia (SJL)

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia (SJL)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
streda, 13. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 13. máj 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rôzne formy a techniky formatívneho hodnotenia  v predmete slovenský jazyk a literatúra s rešpektovaním individuality žiaka  a snahou podporiť jeho autoregulatívne učenie. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je poznať filozoficko-metodické východiská formatívneho hodnotenia a jeho psychodidaktické aspekty (teória a príklady).  

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
slovenský jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 1. Čo je formatívne hodnotenie a dôvody jeho využívania
 2. Metódy formatívneho hodnotenia vo výučbe
 3. Kritériá a spätná väzba 
 4. Príklad na využitie formatívneho hodnotenia
13. máj 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
 
Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť - https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=412
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
streda, 13. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 13. máj 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár sa venuje problematike profesijného rozvoja PZ v súlade s uplatňovaním zákona 138/2019 Z. z. s dôrazom na potreby školy, vyučovacích predmetov a jednotlivca.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie vedúceho MZ, PK, VO v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Východiská pre  prácu vedúcich MZ,PK a VO - 13.5.2020

2. Profesijný štandard MZ,PK a VO - 18.5.2020

3. Projekt riadenia MZ,PK a VO - 26.5.2020

13. máj 2020 - 13:00
online miestnosť - https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=412
 
Tvorba učebných úloh pre domáce učenie sa žiakov

Tvorba učebných úloh pre domáce učenie sa žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=233
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Začiatok podujatia: 
streda, 13. máj 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 15:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Tvorba učebných úloh z geometrie pre domáce učenie sa žiakov s využitím interaktívneho softvéru GeoGebra.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 
 • nainštalovať softvér GeoGebra Classic 5,
 • poznať možnosti inštalácií SW
 • vytvoriť jednoduché výkresy v GeoGebre,
 • vytvoriť učebné úlohy s využitím vlastných a iných dostupných výkresov,
 • hodnotiť učebnú činnosť žiakov,
 • reflektovať proces učenia sa žiakov v domácom prostredí
Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13. 5. 2020 (13:30 - 15:30)

 • organizácia webinára, pravidlá práce v online miestnosti
 • základy práce so SW GeoGebra a jeho možnosti

20. 5. 2020 (13:30 - 15:30)

 • tvorba vlastných výkresov, vyhľadávanie vhodných výkresov  na Internete

27. 5. 2020 (13:30 - 15:30)

 • tvorba učebných úloh
 • kritéria hodnotenia učebných činností žiakov v domácom prostredí
 • reflexia webinára
   
13. máj 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=233
 
Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť - https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=412
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 14. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 14. máj 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
14
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár sa venuje problematike profesijného rozvoja PZ v súlade s uplatňovaním zákona 138/2019 Z. z. s dôrazom na potreby školy, vyučovacích predmetov a jednotlivca.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Odborný seminár sa venuje problematike profesijného rozvoja PZ v súlade s uplatňovaním zákona 138/2019 Z. z. s dôrazom na potreby školy, vyučovacích predmetov a jednotlivca.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Východiská pre prácu vedúcich MZ,PK a VO - 14.5.2020

2. Profesijný štandard MZ,PK a VO - 20.5.2020

3. Projekt riadenia MZ,PK a VO - 28.5.2020

14. máj 2020 - 13:00
online miestnosť - https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=412
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=377
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 14. máj 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 14. máj 2020 - 16:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov cudzích jazykov ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona 138/2019

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s realizáciou atestácií a tvorby portfólia podľa zákona 138/2019

Profesijná kompetencia: 
profesijný rozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
bulharský jazyk
francúzsky jazyk
latinský jazyk
maďarský jazyk
nemecký jazyk
rusínsky jazyk a literatúra
ruský jazyk
španielsky jazyk
taliansky jazyk
ukrajinský jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy

2. Atestácie podľa zákona 138/2019

3. Tvorba atestačného portfólia

14. máj 2020 - 15:00
online miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=377
 
Výtvarné hry na rozvoj schopnosti žiakov I. - Képességfejlesztő képzőművészeti alkotójátékok I.

Výtvarné hry na rozvoj schopnosti žiakov I. - Képességfejlesztő képzőművészeti alkotójátékok I.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Iné
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online vzdelávanie: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=217
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
piatok, 15. máj 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
piatok, 15. máj 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na možnosti aplikovania výtvarných hier v domácom prostredí u žiakov ZŠ prvého stupňa. Zámerom webinára bude prezentovať výtvarné hry, postupy a výtvarné techniky, ktoré môžu slúžiť na rozvoj rozličných schopností žiakov. Výtvarné postupy z technického hľadiska nie sú náročné, vie to aplikovať žiak v domácom prostredí aj bez špeciálneho vybavenia. Prezentované postupy sú zamerané na rozvoj vizuálnej gramotnosti s prepojením na čitateľskú gramotnosť,  na rozvoj obrazotvornosti, tvorivosti, logického a divergentného myslenia. Webinár je určený pre učiteľov prvého stupňa ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, preto bude prebiehať v maďarskom jazyku

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o výtvarných hrách a o možnostiach rozvoja rozličných schopností žiakov prostredníctvom hrových výtvarných postupov. Rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov prvého stupňa základnej školy v oblasti plánovania a projektovania online vyučovania v predmete výtvarná výchova. 

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
maďarský jazyk
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teoretické východiská problematiky výtvarných hier.

2. Realizácia výtvarných hier v pedagogickej praxi.

3. Portfólio výtvarných hier - prezentácia praktických ukážok a ich analýza.

online vzdelávanie: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=217

15. máj 2020 - 12:30
online vzdelávanie: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=217
 
Ako vybrať dôležité prvky učiva v období "zatvorených" škôl

Ako vybrať dôležité prvky učiva v období "zatvorených" škôl

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=320
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 15. máj 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
piatok, 15. máj 2020 - 13:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na podporu učiteľov pri kvalitatívnej úprave obsahu vzdelávacích štandardov - vymedzenie dôležitosti učiva pre ďalšie vzdelávanie (základné učivo) a kompetencií definovaných v štátnom vzdelávacom programe. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa v oblasti plánovania učebnej činnosti žiakov v období "zatvorených škôl".

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Aktuálne otázky kvalitatívnej úpravy obsahu vzdelávacích štandardov.

2. Základné a rozvíjajúce učivo.

15. máj 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=320
 
Portfólio ako nástroj profesijného rozvoja učiteľa materskej školy

Portfólio ako nástroj profesijného rozvoja učiteľa materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=379
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková
Začiatok podujatia: 
piatok, 15. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
piatok, 15. máj 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Tvorba profesijného portfólia je prostriedkom vedúcim k profesijnému rozvoju učiteľa. Núti učiteľa zamýšľať sa nad svojimi profesijnými kompetenciami a meniť ich. Atestačné portfólio možno vnímať ako prezentovanie silných stránok učiteľa v pedagogickej činnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať význam a tvorbu profesijného portfólia učiteľa materskej školy.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Význam portfólia v profesijnom rozvoji učiteľa.

2. Profesijný štandard.

3. Postup tvorby portfólia.

15. máj 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=379
 
Stratégie a nástroje formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiakov pre školskú prax

Stratégie a nástroje formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiakov pre školskú prax

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5033
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
piatok, 15. máj 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
piatok, 15. máj 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na ukážky nástrojov a stratégií formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiaka v edukačnom procese. Webinár bude prebiehať formou vstupnej prezentácie s ukážkami hodnotiacich nástrojov a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s nástrojmi a stratégiami formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiaka.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Sumatívne vs. formatívne hodnotenie v edukačnom procese.

2. Nástroje a stratégie formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiaka.

3. Ukážky rôznych nástrojov a možnosti ich využitia v rôznych predmetoch.

4. Diskusia.

15. máj 2020 - 14:30
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5033
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
Edupage v práci učiteľa

Edupage v práci učiteľa

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online; účastníkom bude zaslaný priamy odkaz
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 18. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 18. máj 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Komplexné priblíženie systému Edupage z pohľadu e-learningu (učenia na diaľku). Prehľad používateľských kont a ich správne používanie. Riešenie problémov, ktoré sa vyskytli počas obdobia prerušeného vyučovania (zabudnuté heslá, odovzdávanie domácich úloh, spracovanie domácich úloh). Význam používania plánov a príprav v e-learningu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Využiť školami dostupný systém Edupage v práci pedagogických zamestnancov na uľahčenie ich práce pri plánovaní a realizácii vyučovacieho procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
18. máj 2020 - 13:00
online; účastníkom bude zaslaný priamy odkaz
 
Metódy a nástroje formatívneho hodnotenia v rámci prírodovedných predmetov

Metódy a nástroje formatívneho hodnotenia v rámci prírodovedných predmetov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4795
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 18. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 18. máj 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
-1
Tematické zameranie: 

Webinár sa zameriava na prezentáciu rôznych metód (techník) a nástrojov formatívneho hodnotenia žiakov využiteľných priamo v edukácii i pri vzdelávaní v domácom prostredí špecificky na hodinách prírodovedných predmetov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať rôzne metódy a nástroje formatívneho hodnotenia žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
fyzika
geografia
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Formatívne hodnotenie

Metódy a nástroje formatívneho hodnotenia

 

18. máj 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4795
 
Formatívne hodnotenie a spätná väzba na hodinách anglického jazyka

Formatívne hodnotenie a spätná väzba na hodinách anglického jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=257
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 18. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 18. máj 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa zameriava na rôzne formy a techniky formatívneho hodnotenia a poskytovania spätnej väzby na hodinách anglického jazyka, ktoré  sa dajú využiť v prostredí triedy ako aj pri vyučovaní online.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára bude spoznať filozoficko-metodické východiská formatívneho hodnotenia, jeho psycho-didaktické aspekty. Webinár ponúkne praktické ukážky metód a techník formatívneho hodnotenia.

Profesijná kompetencia: 
2,2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka,
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Čo je formatívne hodnotenie

2. Ako využívať formatívne hodnotenie

3. Metódy formatívneho hodnotenia

4. Kritériá a spätná väzba

5. Praktické ukážky využitia formatívneho hodnotenia

18. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=257
 
KNZ05_18 Obsah vzdelávania predmetu SJSL pre 2.stupeň ZŠ s VJM počas mimoriadneho prerušenia vyučovania

KNZ05_18 Obsah vzdelávania predmetu SJSL pre 2.stupeň ZŠ s VJM počas mimoriadneho prerušenia vyučovania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online - bude sprístupnené účastníkom vzdelávania
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Zuzana Farkašová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 18. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 18. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
4
Počet voľných miest: 
11
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na podporu učiteľov pri kvalitatívnej úprave obsahu vzdelávacích štandardov - vymedzenie dôležitého učiva pre ďalšie vzdelávanie a kompetencií definovaných v štátnom vzdelávacom programe.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa predmetu SJSL v oblasti plánovania učebnej činnosti žiakov v období počas mimoriadneho prerušenia vyučovania.

Profesijná kompetencia: 
plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. vzdelávacie ciele predmetu v mimoriadnom období

2. kľúčové učivo v predmete SJSL v mimoriadnom období

3. aktuálne problémy pri uplatňovaní upraveného obsahu vzdelávacích štandardov

18. máj 2020 - 14:00
online - bude sprístupnené účastníkom vzdelávania
 
Prokrastinácia a jej využitie v edukácii

Prokrastinácia a jej využitie v edukácii

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
On line miestnosť. https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=449
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 11:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár predstaví možnosti manažovania využitia prokrastinácie v rámci vzdelávania u žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Predstaviť možnosti manažovania využitia prokrastinácie v rámci vzdelávania u žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teoretické východiská
2. Praktický výcvik
3. Diskusia

19. máj 2020 - 9:00
On line miestnosť. https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=449
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=437
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 11:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov materskej školy ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
19. máj 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=437
 
Proces tvorby atestačného portfólia

Proces tvorby atestačného portfólia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=386
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Začiatok podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 13:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár  je zameraný na proces tvorby atestačného portfólia - od triedenia a priraďovaniu dokumentov až po  finalizáciu atestačného portfólia. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť odborné kompetencie v oblasti tvorby atestačného portfólia

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

19.05.2020 - 12:30 - 13:30

 • Princíp tvorby atestačného portfólia

26.05.2020 - 12:30 - 13:30

 • Proces tvorby atestačného portfólia, zbieranie a triedenie dokumentov

02.06.2020 - 12:30 - 13:30

 • Finálny krok - súbor dôkazov, preukazujúci profesijný rozvoj učiteľa, atestačné portfólio 
Poznámka: 
Webinár je naplánovaný na tri 60 minútové stretnutia, uskutočnené po týždni. Pokračovanie bude v termínoch: 26.05.2020 a 02.06.2020. Do online miestnosti sa prihlásia účastníci pomocou vyššie uvedeného linku 5 minút pred začiatkom.
19. máj 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=386
 
Aplikačné úlohy na kritické myslenie

Aplikačné úlohy na kritické myslenie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť - https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=428
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
13
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár umožňuje pedagógom rozvíjať zručnosti v tvorbe edukačných aktivít s obsahom zameraným na kritické myslenie a ich aplikáciu vo výchovno-vzdelávacom procese

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktívna tvorba vlastných a originálnych aplikačných úloh s cieľom rozvoja kritického myslenia u žiakov prvého a druhého stupňa vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1.Pravidlá online komunikácie

2. Zásady tvorby aplikačných úloh

3. Kritické myslenie a jeho vlastnoti

4. Tvorba aplikačných úloh

19. máj 2020 - 13:00
online miestnosť - https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=428
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio (pre učiteľov ZŠ)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio (pre učiteľov ZŠ)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5692
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Začiatok podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 16:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov ZŠ ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákonu 138/2019

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy - 19. 5. 2020 (13:00 - 13:30)
2. Tvorba atestačného portfólia 1. časť - 19. 5. 2020 (13:30 - 14:00)
3. Vypracovanie dištančného zadania - 21. 5. 2020 (60 min.)
4. Tvorba atestačného portfólia 2. časť - 22. 5. 2020 (15:00 - 15:15)
5. Atestácie podľa zákona 138/2019 - 22. 5. 2020 (15:15 - 16:00)

19. máj 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5692
 
Sumatívne hodnotenie žiakov vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda so zameraním na slovné hodnotenie

Sumatívne hodnotenie žiakov vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda so zameraním na slovné hodnotenie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5429
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
Začiatok podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 18. jún 2020 - 15:00
Počet hodín: 
10
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Voľba tém webinára vychádza z predpokladaných potrieb učiteľov 1. a 2. stupňa ZŠ vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda a Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Autentické východiská budú vytvorené počas prvého stretnutia prihlásených účastníkov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je, počas pravidelných stretnutí (1 X týždenne) , vytvoriť do 19.6.2020, autentické hodnotenia žiakov na základe pokynov ŠPU a teórie o školskom hodnotení so zameraním na slovné hodnotenie.

Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
učiteľstvo pre 1. stupeň
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

19.05.2020: Východiská pre zásady hodnotenia so zameraním na slovné hodnotenie

27.05.2020:  Sumatívne hodnotenie pre budúce učenie sa žiaka

04.06.2020: Sumatívne hodnotenie žiackeho portfólia

10.06.2020: Indikátory a kritériá hodnotenia

18.06.2020: Sumatívne hodnotenie v súlade s funkciami hodnotenia

19. máj 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5429
 
Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=375
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na teoretické a praktické ukážky implementácie finančnej gramotnosti u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v edukácií. Webinár bude prebiehať formou vstupnej prezentácie s ukážkami aktivít a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o podstate finančnej gramotnosti podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti a nadobudnúť zručnosti pre uplatnenie finančnej gramotnosti  vo výchovno-vzdelávacom procese prostredníctvom interaktívnych aktivít na podporu rozvoja kompetencií žiakov v oblasti finančnej gramotnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti, 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Kategória OZ: 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Národný štandard finančnej gramotnosti v školských vzdelávacích programoch a jeho implementácia vo výchovno-vzdelávacom procese

2. Metódy a formy práce vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov na prvom stupni základnej školy

3. Ukážky aktivít a ich využitie v medzipredmetových vzťahoch

4. Diskusia

19. máj 2020 - 14:00
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=375
 
Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5640
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Začiatok podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odporúčania pre korektné hodnotenie  žiakov (nielen) v období koronakrízy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať možnosti korektného hodnotenia žiakov v súlade s legislatívou.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
lektor vzdelávania
metodik profesijného rozvoja
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Legislatívne východiská hodnotenia .

Hodnotenie online.

Proces kontinuálneho hodnotenia.

 

19. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5640
 
Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5642&forceview=1
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Začiatok podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 16:00
Koniec podujatia: 
utorok, 19. máj 2020 - 17:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
18
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odporúčania pre korektné hodnotenie  žiakov (nielen) v období koronakrízy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať možnosti korektného hodnotenia žiakov v súlade s legislatívou.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka, 2.2 Riadiť realizáciu školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zariadenia
Kariérová pozícia: 
školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
vedúci vzdelávacej oblasti
vedúci záujmovej oblasti
hlavný majster odbornej výchovy
riaditeľ
triedny učiteľ
vedúci odborného útvaru
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
lektor vzdelávania
metodik profesijného rozvoja
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Legislatívne východiská hodnotenia.

Hodnotenie online.

Proces kontinuálneho hodnotenia.

Poznámka: 
Webinár je určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov a pedagogických zamestnancov na rôznych úrovniach pedagogického riadenia, napr. vedúci PK a pod.
19. máj 2020 - 16:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5642&forceview=1
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=392
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 11:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný odborný web-seminár zameraný na rozvoj pedagogických zamestnancov ZUŠ a tvorbu profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie pedagogických zamestnancov ZUŠ. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s možnosťami rozvoja  pedagogických zamestnancov ZUŠ a tvorby profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie pedagogických zamestnancov ZUŠ (profesijný rozvoj a atestačný proces). 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
umelecké vzdelanie - učiteľ ZUŠ
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov ZUŠ

2. Profesijné štandardy pedagogických zamestnancov ZUŠ

3. Portfólio pedagogického zamestnaca ZUŠ

20. máj 2020 - 10:00
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=392
 
Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=391
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na teoretické a praktické ukážky implementácie finančnej gramotnosti u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v edukácií. Webinár bude prebiehať formou vstupnej prezentácie s ukážkami aktivít a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o podstate finančnej gramotnosti podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti a nadobudnúť zručnosti pre uplatnenie finančnej gramotnosti  vo výchovno-vzdelávacom procese prostredníctvom interaktívnych aktivít na podporu rozvoja kompetencií žiakov v oblasti finančnej gramotnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti, 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Kategória OZ: 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Národný štandard finančnej gramotnosti v školských vzdelávacích programoch a jeho implementácia vo výchovno-vzdelávacom procese

2. Metódy a formy práce  vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov na prvom stupni základnej školy

3. Ukážky aktivít finančnej gramotnosti a ich využitie  v medzipredmetových vzťahoch

4. Diskusia

 

20. máj 2020 - 14:00
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=391
 
Vzdelávanie žiakov z MRK, ktorí sú bez prístupu k inetrnetu

Vzdelávanie žiakov z MRK, ktorí sú bez prístupu k inetrnetu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=295
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Začiatok podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Toxický stres.

Vzdelávanie žiakov z MRK, ktorí nemajú prístup k inetrnetu.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámenie sa s pojmom toxický stres.

Prezentovanie možných aktivít práce počas karantény so žiakmi z MRK a na výmena skúseností medzi účastníkmi webinára. 

Profesijná kompetencia: 
oblasť žiak: Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka; oblasť výchovno-vzdelávací proces: Plánovať a projektovať vyučovanie; oblasť profesijný rozvoj: Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
učiteľstvo pre 1. stupeň
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1.  Toxický stres 

2. Vzdelávanie žiakov z MRK, ktorí nemajú prístup k internetu

3. Výmená skúsenosti

20. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=295
 
Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ s VJM

Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=383
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Začiatok podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný odborný webinár zameraný na rozvoj pedagogických zamestnancov MŠ s VJM a tvorbu profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie PZ. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
predškolská pedagogika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:45 - 14:00 Vstup do online miestnosti podujatia (cez link uvedený v pozvánke - mieso konania)

14:00 - 15:00 Profesijné štandardy, Portfólio, Profesijný rozvoj

15:00 - 15:30 Konzultácia účastníkov

Poznámka: 
Webinár sa uskutoční v maďarskom jazyku.
20. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=383
 
Kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka

Kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Eva Suchožová
Začiatok podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je určený pre učiteľov 1. a 2. stupňa ZŠ a pedagogických asistentov, ktorí pracujú v školách so zvýšeným počtom žiakov zo SZP. Jeho obsahom je prezentácia metód, ktoré sú vhodné pre žiakov v rámci kooperatívneho učenia a ich aktívneho učenia sa, praktické ukážky výučby s využitím aktívneho učenia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti aplikácie kooeratívnych metód a foriem výučby s využitím aktívneho učenia sa žiakov.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
nemám aprobáciu
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Skupinová práca, kooperatívne učenie - skúsenosti účastníkov z priamej výučby (pozitíva, negatíva)

2. Metódy a formy kooperatívneho vyučovania a učenia, praktické ukážky.

3. Aktívne učenie sa žiaka - praktické ukážky.

4. Sebahodnotenie žiaka - praktické ukážky.

20. máj 2020 - 14:00
 
Formatívne hodnotenie vo vyučovaní I.

Formatívne hodnotenie vo vyučovaní I.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/edit.php?id=242
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Začiatok podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
streda, 20. máj 2020 - 16:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Formatívne hodnotenie vo vyučovaní

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov základných škôl v oblasti aplikovania formatívneho hodnotenia do vyučovacieho procesu

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Kurz Formatívne hodnotenie vo vyučovaní je zadelený do troch online stretnutí, ktoré budú špecifické z hľadiska obsahu:
1. Podstata a význam formatívneho hodnotenia
2. Metódy a vybrané techniky formatívneho hodnotenia vo vyučovaní
3. Spätná väzba žiakov v kontexte formatívneho hodnotenia.

Každé online stretnutie bude prebiehať v čase medzi 15.00 h - 16.30 h v termínoch 20. 05. 202027. 05. 2020 a 10. 06. 2020.

 

Poznámka: 
Pre úspešné absolvovanie celého kurzu je potrebná min. 50% účasť na každom online stretnutí a odovzdanie dištančnej úlohy do prostredia Moodle. Dištančná úloha vyplynie z 2. online stretnutia a bude mať výsostne aplikačný charakter.
20. máj 2020 - 15:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/edit.php?id=242
 
Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 21. máj 2020 - 11:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 21. máj 2020 - 11:45
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Pandemická sitácia a vzdelávanie v domácom prostredí je novou skúsenosťou pre pedagogických zamestnancov. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa žiakov v domácom prostredí prináša aj problémy v zosúladení hodnotenia žiakov. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhoch škôl a prináša mnohé diskusie pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ako aj žiakov s rônym druhom a stupňom postihnutia či oslabenia. Učitelia majú len minimálnu metodickú podporu a preto je nevyhnutné prezentovať možnosti hodnotenia a praktické príklady hodnotenia zadaných úloh a povinností žiakov s prihliadnutím na ich zdravotný stav, alebo špecifickú potrebu.

Informačný seminár je určený najmä učiteľom na prvom stupni základnej školy. Rovnako je však určený aj vychovávateľom v ŠKD a v CVČ, ktorí pracujú so žiakmi so ŠVVP.  nakoľko sa v procese hodnotenia nejedná len o podávanie spätnej väzby k vyučovacím povinnostiam, ale aj k realizovaným voľnočasovým aktivitám.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného semináru je predstaviť možnosti hodnotenie žiakov v súčasnej situácii, prezentovať návody hodnotenia žiakov so ŠVVP v bežnej škole a školskom výchovno-vzdelávacom zariadení, ako aj možnosti hodnotenie žiakov v ŠZŠ.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka, Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacích činností a učenie sa dieťaťa/žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
21. máj 2020 - 11:00
online miestnosť
 
Výtvarné hry na rozvoj schopnosti žiakov

Výtvarné hry na rozvoj schopnosti žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť - moodle.mpc-edu.sk
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 21. máj 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 21. máj 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na možnosti aplikovania výtvarných hier v domácom prostredí u žiakov ZŠ prvého stupňa. Zámerom webinára bude prezentovať výtvarné hry, postupy a výtvarné techniky, ktoré môžu slúžiť na rozvoj rozličných schopností žiakov. Výtvarné postupy z technického hľadiska nie sú náročné, vie to aplikovať žiak v domácom prostredí aj bez špeciálneho vybavenia. Prezentované postupy sú zamerané na rozvoj vizuálnej gramotnosti s prepojením na čitateľskú gramotnosť,  na rozvoj obrazotvornosti, tvorivosti, logického a divergentného myslenia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o výtvarných hrách a o možnostiach rozvoja rozličných schopností žiakov prostredníctvom hrových výtvarných postupov. Rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov prvého stupňa základnej školy v oblasti plánovania a projektovania online vyučovania v predmete výtvarná výchova.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
21. máj 2020 - 12:30
online miestnosť - moodle.mpc-edu.sk
 
Aplikačné úlohy na kritické myslenie

Aplikačné úlohy na kritické myslenie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť - https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=428
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 21. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 21. máj 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
14
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár umožňuje pedagógom rozvíjať zručnosti v tvorbe edukačných aktivít s obsahom zameraným na kritické myslenie a ich aplikáciu vo výchovno-vzdelávacom procese.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktívna tvorba vlastných a originálnych aplikačných úloh s cieľom rozvoja kritického myslenia u žiakov prvého a druhého stupňa vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1.Pravidlá online komunikácie

2. Zásady tvorby aplikačných úloh

3. Kritické myslenie a jeho vlastnoti

4. Tvorba aplikačných úloh

21. máj 2020 - 13:00
online miestnosť - https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=428
 
Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ

Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=424
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 21. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 21. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Portfólio a atestácie po novom.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. 

Profesijná kompetencia: 
plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Portfólio

2. Profesijné štandardy

21. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=424
 
Hodnotenie žiakov so špecilnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Hodnotenie žiakov so špecilnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 21. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 21. máj 2020 - 14:45
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Pandemická sitácia a vzdelávanie v domácom prostredí je novou skúsenosťou pre pedagogických zamestnancov. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa žiakov v domácom prostredí prináša aj problémy v zosúladení hodnotenia žiakov. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhoch škôl a prináša mnohé diskusie pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ako aj žiakov s rônym druhom a stupňom postihnutia či oslabenia. Učitelia majú len minimálnu metodickú podporu a preto je nevyhnutné prezentovať možnosti hodnotenia a praktické príklady hodnotenia zadaných úloh a povinností žiakov s prihliadnutím na ich zdravotný stav, alebo špecifickú potrebu. Informačný seminár je určený učiteľom na rôznych stupňoch škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného seminára je predstaviť možnosti hodnotenie žiakov v súčasnej situácii, prezentovať návody hodnotenia žiakov so ŠVVP v bežnej škole, ako aj možnosti hodnotenie žiakov v ŠZŠ.

Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
21. máj 2020 - 14:00
online miestnosť
 
Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v ZŠ s VJM

Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v ZŠ s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=432
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 21. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 21. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný odborný webinár zameraný na rozvoj pedagogických zamestnancov ZŠ s VJM a tvorbu profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie PZ. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:45 - 14:00 Vstup do online miestnosti podujatia (cez link uvedený v pozvánke - mieso konania)

14:00 - 15:00 Profesijné štandardy, Portfólio, Profesijný rozvoj

15:00 - 15:30 Konzultácia účastníkov

Poznámka: 
Webinár sa uskutoční v maďarskom jazyku.
21. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=432
 
Metódy a formy hodnotenia na školách s VJM

Metódy a formy hodnotenia na školách s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=399
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 22. máj 2020 - 9:45
Koniec podujatia: 
piatok, 22. máj 2020 - 11:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
10
Tematické zameranie: 

Metódy a formy hodnotenia žiackych výkonov na školách s VJM

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

prezentovať metódy a formy hodnotenia žiakov na školách s VJM.

Profesijná kompetencia: 
2.4. Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Metódy hodnotenia

2. Formy hodnotenia

3. Funkcie hodnotenia

22. máj 2020 - 9:45
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=399
 
Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky

Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marcel Kurty
Začiatok podujatia: 
piatok, 22. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
piatok, 22. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Rozvoj psychomotoriky.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár ponúka jednoduché hry zamerané na rozvoj psychomotoriky počas karantény, aby sa žiaci doma mohli zahrať a zároveň rozvíjať psychomotoriku

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovací proces.
Kariérová pozícia: 
nemám kariérovú pozíciu
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Rozhovor a praktické ukážky.

Poznámka: 
.
22. máj 2020 - 14:00
 
Základy nanovedy a nanotechnológií pre učiteľov prírodovedných a technických predmetov

Základy nanovedy a nanotechnológií pre učiteľov prírodovedných a technických predmetov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5034
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
piatok, 22. máj 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
piatok, 22. máj 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
40
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Nanoveda a nanotechnológie predstavujú medzipredmetovú oblasť, ktorá v sebe spája poznatky z rôznych prírodovedných a technických predmetov. Webinár ponúkne učiteľom základnú orientáciu v tejto oblasti, ako aj užitočné námety na využitie multimédií, praktických experimentov a didaktických hier pri výučbe. Webinár bude prebiehať formou prezentácie, ukážkami edukačných námetov a možnosťou kladenia otázok do četu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základnú orientáciu v oblasti nanovedy a nanotechnológií, ako aj užitočné námety na využitie multimédií, praktických experimentov a didaktických hier pri výučbe.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
fyzika
odborné predmety - technické
odborné predmety – chémia
odborné predmety – elektrotechnika
technická výchova
technika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Úvod do nanovedy a nanotechnológií.

2. Možnosti implementácie nanovedy a nanotechnológií do vyučovania - témy, praktické príklady, aktivity a nástroje.

3. Diskusia.

22. máj 2020 - 14:30
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5034
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31
Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
link na online učebňu: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4430
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 25. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 25. máj 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom seminára bude problematika profesijných štandardov pedagogického zamestnanca (štruktúra, obsah, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch) v súlade s uplatňovaním zákona č. 138/2019 Z. z., možnosti preukazovania úrovne profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a riešenie modelových situácií v rámci atestácií, potrieb školy, predmetových komisií, metodických združení i v rámci profesijného rozvoja samotného pedagogického zamestnanca.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné kompetencie - úvod, štruktúra

2. Gradácia kompetencií

3. Portfólio pedagogického zamestnanca - charakteristika, typy

4 Preukazovanie úrovne profesijných kompetencií a riešenie modelových situácií v rámci atestácie

25. máj 2020 - 13:00
link na online učebňu: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4430
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 25. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 25. máj 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
13
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Problematika profesijných štandardov, portfólia a atestácií pedagogického zamestnanca v súlade s uplatňovaním zákona 138/2019 Z.z. s dôrazom na jeho profesijný rozvoj.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č.138/2019 Z.z. s dôrazom na jeho profesijný rozvoj.

Účastníci si na odborný seminár prinesú profesijný štandard učiteľa materskej školy v tlačenej forme. 

Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Kontaktná osoba: 
25. máj 2020 - 13:00
 
Ako zostaviť atestačné portfólio na 1 atestáciu

Ako zostaviť atestačné portfólio na 1 atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=420
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 25. máj 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 25. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa venuje preukazovaniu profesijných kompetencií na úrovni učiteľa s prvou atestáciu a tvorbe portfólia

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Orientácia účastníka v problematike preukazovania profesijných kompetencií.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Kategória OZ: 
kariérový poradca
Karierový stupeň: 
samostatný pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijný štandard - štruktúra, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch

2. Preukazovanie kompetencií v oblasti ŽIAK

3. Preukazovanie kompetencií v oblasti VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES

4. Preukazovanie kompetencií v oblasti PROFESIJNÝ ROZVOJ

Tvorba portfólia

 

25. máj 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=420
 
Vedenie ľudí - Spoznajte svojich ľudí

Vedenie ľudí - Spoznajte svojich ľudí

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=237
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
utorok, 26. máj 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
utorok, 26. máj 2020 - 11:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Vedenie ľudí a riadenie procesov v podmienkach domácej práce.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov - ako rôzne typy ľudí reagujú na netypické situácie, napr. domáce učenie, odporúčania ako s nimi komunikovať, ako s nimi riešiť vzniknutú situáciu - domácu prácu.

Profesijná kompetencia: 
4.1 Viesť ľudí
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Spoznajte svojich ľudí - typológia ľudí

2. Spoznajte svojich ľudí - ako reagujú na stres, neobvyklé situácie

2. Ako riadiť svoju energiu a energiu svojich ľudí

26. máj 2020 - 9:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=237
 
Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 26. máj 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
utorok, 26. máj 2020 - 10:45
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Pandemická sitácia a vzdelávanie v domácom prostredí je novou skúsenosťou pre pedagogických zamestnancov. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa žiakov v domácom prostredí prináša aj problémy v zosúladení hodnotenia žiakov. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhoch škôl a prináša mnohé diskusie pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ako aj žiakov s rônym druhom a stupňom postihnutia či oslabenia. Učitelia majú len minimálnu metodickú podporu a preto je nevyhnutné prezentovať možnosti hodnotenia a praktické príklady hodnotenia zadaných úloh a povinností žiakov s prihliadnutím na ich zdravotný stav, alebo špecifickú potrebu.

Informačný seminár je určený najmä učiteľom na prvom stupni základnej školy. Rovnako je však určený aj vychovávateľom v ŠKD a v CVČ, ktorí pracujú so žiakmi so ŠVVP.  nakoľko sa v procese hodnotenia nejedná len o podávanie spätnej väzby k vyučovacím povinnostiam, ale aj k realizovaným voľnočasovým aktivitám.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného semináru je predstaviť možnosti hodnotenie žiakov v súčasnej situácii, prezentovať návody hodnotenia žiakov so ŠVVP v bežnej škole a školskom výchovno-vzdelávacom zariadení, ako aj možnosti hodnotenie žiakov v ŠZŠ.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka, Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacích činností a učenie sa dieťaťa/žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
26. máj 2020 - 10:00
online miestnosť
 
Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 26. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 26. máj 2020 - 13:45
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Pandemická sitácia a vzdelávanie v domácom prostredí je novou skúsenosťou pre pedagogických zamestnancov. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa žiakov v domácom prostredí prináša aj problémy v zosúladení hodnotenia žiakov. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhoch škôl a prináša mnohé diskusie pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ako aj žiakov s rônym druhom a stupňom postihnutia či oslabenia. Učitelia majú len minimálnu metodickú podporu a preto je nevyhnutné prezentovať možnosti hodnotenia a praktické príklady hodnotenia zadaných úloh a povinností žiakov s prihliadnutím na ich zdravotný stav, alebo špecifickú potrebu. Informačný seminár je určený učiteľom na rôznych stupňoch škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného seminára je predstaviť možnosti hodnotenie žiakov v súčasnej situácii, prezentovať návody hodnotenia žiakov so ŠVVP v bežnej škole, ako aj možnosti hodnotenie žiakov v ŠZŠ.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
26. máj 2020 - 13:00
online miestnosť
 
Vedenie ľudí - Spoznajte svojich ľudí

Vedenie ľudí - Spoznajte svojich ľudí

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=237
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
utorok, 26. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 26. máj 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Vedenie ľudí a riadenie procecov v podmienkach domácej práce

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov - ako rôzne typy ľudí reagujú na netypické situácie, napr. domáce učenie, odporúčania ako s nimi komunikovať, ako s nimi riešiť vzniknutú situáciu - domácu prácu.

Profesijná kompetencia: 
4.1 Viesť ľudí
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Spoznajte svojich ľudí - typológia ľudí

2. Spoznajte svojich ľudí - ako reagujú na stres, neobvyklé situácie

2. Ako riadiť svoju energiu a energiu svojich ľudí

 

26. máj 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=237
 
Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
utorok, 26. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 26. máj 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
-1
Tematické zameranie: 

Webinár je príležitosťou, ako vniesť do učenia radosť, ako žiaka motivovať a zaujať. Dobrá hra vytvára prostredie bohaté na komunikáciu, spoluprácu, samostatné rozhodovanie, ale i na nadobudnutie a upevňovanie vedomostí. Dôležité je vedieť vybrať vhodné a dostupné hry.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti aplikácie vybraných druhov stolových hier v pedagogickej praxi.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie, Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti.
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Prezentácia vybraných stolových hier

2. Možnosti aplikácie vo výchovno-vzdelávacom procese

3. Stolové hry - odporúčané účastníkmi webináru (overené v praxi)

4. Diskusia

26. máj 2020 - 13:00
 
Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ, ZŠ a ŠKD s VJM

Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ, ZŠ a ŠKD s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=433
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Začiatok podujatia: 
utorok, 26. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 26. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný odborný webinár zameraný na rozvoj pedagogických zamestnancov MŠ, ZŠ a ŠKD s VJM a tvorbu profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie PZ. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
vychovávateľstvo
Kontaktná osoba: 
Prílohy: 
Program seminára: 

13:45 - 14:00 Vstup do online miestnosti podujatia (cez link uvedený v pozvánke - miesto konania)

14:00 - 15:00 Profesijné štandardy, Portfólio, Profesijný rozvoj

15:00 - 15:30 Konzultácia účastníkov

Poznámka: 
Webinár sa uskutoční v maďarskom jazyku.
26. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=433
 
Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=404
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Mária Marciová
Začiatok podujatia: 
utorok, 26. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 26. máj 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa zameriava na rôzne  techniky tvorivého písania využiteľné  v prostredí triedy ako aj pri vyučovaní online žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov stredných škôl na hodinách anglického jazyka.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o tvorivosti, tvorivom  vyučovaní a tvorivom písaní. Webinár  reflektuje vhodné  žánre  aplikovateľné v procese tvorivého písania i v dimenziách rozvíjania osobnosti žiaka. Následne ponúkam konkrétne námety na realizáciu tvorivého písania v predmete anglický jazyk s deskripciou metodického postupu pri ich realizácii a s konkrétnymi príkladmi.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti, 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Tvorivosť a tvorivé vyučovanie

2. Tvorivé písanie

3. Ukážky aktivít

4. Diskusia

26. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=404
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=434
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Začiatok podujatia: 
utorok, 26. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 26. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
16
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov ZŠ a SŠ ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona č.138/2019.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov základných, stredných škôl a gymnázií o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
26. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=434
 
Profesijné portfólio v práci pedagogického zamestnanca

Profesijné portfólio v práci pedagogického zamestnanca

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=456
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Štefan Dragúň
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 11:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 12:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
0
Počet voľných miest: 
12
Tematické zameranie: 

Portfólio ako súbor produktov učiteľa, dôležitých informácií dokumentujúcich individuálny rozvoj jednotlivca, prostredníctvom ktorého je možná celková reflexia jeho rozvoja za určité časové obdobie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať peoces a význam tvorby profesijného portfólia v práci pedagogického zamestnanca.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
kariérový poradca
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Východiská tvorby profesijného portfólia pedagogického zamestnanca.

2. Využitie profesijného portfólia pedagogického zamestnanca.

27. máj 2020 - 11:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=456
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=436
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 11:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 12:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
19
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov materskej školy ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona č. 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
27. máj 2020 - 11:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=436
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Problematika profesijných štandardov, portfólia a atestácií pedagogického zamestnanca v súlade s uplatňovaním zákona 138/2019 Z.z. s dôrazom na jeho profesijný rozvoj.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č.138/2019 Z.z. s dôrazom na jeho profesijný rozvoj.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
27. máj 2020 - 13:00
 
Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia v SJL

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia v SJL

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rôzne formy a techniky formatívneho hodnotenia  v predmete slovenský jazyk a literatúra s rešpektovaním individuality žiaka  a snahou podporiť jeho autoregulatívne učenie. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je poznať filozoficko-metodické východiská formatívneho hodnotenia a jeho psychodidaktické aspekty (teória a príklady). 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
slovenský jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 1. Čo je formatívne hodnotenie a dôvody jeho využívania
 2. Metódy formatívneho hodnotenia vo výučbe
 3. Kritériá a spätná väzba 
 4. Príklad na využitie formatívneho hodnotenia
27. máj 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
 
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť : https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4828
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na možnosti implementácie požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na možnosti aplikácie jednotlivých tém do učebných osnov. Webinár bude obohatený aj praktickými ukážkami aktivít využiteľných v edukačnom procese. Webinár bude prebiehať formou prezentácie, ukážkami edukačných námetov, možnosťou kladenia otázok do četu a  riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom  webinára je podpora   odbornej pripravenosti učiteľov základných a stredných škôl na implementáciu požiadaviek  NŠFG do edukačného procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2. Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3. Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 • 1. Verzie NŠFG, témy, celkové  a čiastkové kompetencie
 • 2. Implementácia NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu
 • 3. Aplikácia jednotlivých tém NŠFG do učebných osnov
 • 4. Ukážky rôznych  aktivít a ich využitie v jednotlivých predmetoch
 • 5. Diskusia

 

Poznámka: 
online vzdelávanie : https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4828
27. máj 2020 - 13:30
online miestnosť : https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4828
 
Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=431&notifyeditingon=1
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa venuje preukazovaniu profesijných kompetencií na úrovni učiteľa s druhou atestáciu a tvorbe portfólia. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

1. Oboznámenie sa s profesijným štandardom učiteľa s druhou atestáciou, jeho štruktúrou a princípom gradácie kompetencií.

2. Pochopenie princípu preukazovania kompetencií  triedením a komentovaním prvkov porfólia. 

 

 

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Štruktúra profesijného štandardu, princíp gradácie kompetencií

2. Preukazovanie kompetencií učiteľa s druhou atestáciou

3. Tvorba atestačného portfólia

 

27. máj 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=431&notifyeditingon=1
 
Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP

Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Moodle - online
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Viera Šándorová
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na prezentáciu rôznych aktivizujúcich metód podporujúcich kritické myslenie  žiakov zo SZP.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom je, aby účastníci vzdelávania vedeli využiť vo výchovno-vzdelávacom procese metódy akrostich a päťveršie. 

Profesijná kompetencia: 
2.3. Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Úvod - pripojenie účastníkov 

2. Metóda akrostich

3. Zadanie úlohy účastníkom

4. Vyhodnotenie úlohy

5. Metóda päťveršie

6. Zadanie úlohy účastníkom

7. Vyhodnotenie úlohy

8. Voľná diskusia

 

Poznámka: 
Webinár pre PZ pracujúcich so žiakmi zo SZP/MRK
27. máj 2020 - 14:00
Moodle - online
 
Obsah vzdelávania pre prvý stupeň ZŠ s VJM počas mimoriadneho prerušenia vyučovania

Obsah vzdelávania pre prvý stupeň ZŠ s VJM počas mimoriadneho prerušenia vyučovania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/enrol/index.php?id=464
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
Mgr. Zsuzsanna Csintalan
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 14:45
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na vymedzenie dôležitého učiva pre ďalšie vzdelávanie a kompetencií definovaných v Štátnom vzdelávacom programe.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa prvého stupňa ZŠ s VJM v oblasti plánovania učebnej činnosti žiakov počas mimoriadneho prerušenia vyučovania.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Program seminára: 

1./ Vzdelávacie ciele v mimoriadnom období

2./ Kľúčové učivo

3./ Aktuálne problémy pri uplatňovaní upraveného obsahu vzdelávacích štandard

27. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/enrol/index.php?id=464
 
Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD

Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5035
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa zameriava na zvládnutie základných nástrojov a postupov v prostredí TinkerCAD pri výučbe počítačového 3D modelovania. Webinár bude prebiehať formou vstupnej prezentácie s ukážkami modelovacích postupov a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Ukážka základných nástrojov a postupov v prostredí TinkerCAD pri výučbe počítačového 3D modelovania.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
matematika
technická výchova
technika
umelecké vzdelanie - učiteľ ZUŠ
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Prostredie TinkerCad.

2. Základné nástroje a postupy pri 3D modelovaní.

3. Online repozitáre 3D modelov.

4. Diskusia.

27. máj 2020 - 14:30
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5035
 
Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Mgr. Katarína Babčáková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 11:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Workshop je určený vychovávateľom a pedagogickým asistentom pôsobiacim v rôznych typoch školských výchovných zariadení a špeciálnych výchovných zariadení na oboznámenie sa s rôznorodosťou ľudového ornamentu na Slovensku, jeho významom a špecifikami. Praktickou činnosťou bude prezentované využitie ľudových ornamentov v aktivitách súvisiacich s „dnešnou dobou“. Zámerom podujatia je prezentácia praktických činností na výrobu alebo výzdobu moderných vecí ľudovým ornamentálnym vzorom. Základom prezentovaných aktivít je využitie jednoduchých pomôcok a postupov vhodných na realizáciu voľnočasových aktivít u detí rôzneho veku. Podľa zručnosti a záujmu si počas workshopu budú účastníci voliť stanovištia.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať a prakticky realizovať výchovno-vzdelávacie aktvity s využitím ľudového ornamentu v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy a vo výchovných predmetoch.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Kontaktná osoba: 
28. máj 2020 - 10:00
online miestnosť
 
Techniky osobnostného rozvoja a duševnej hygieny učiteľa

Techniky osobnostného rozvoja a duševnej hygieny učiteľa

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5405
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. jún 2020 - 11:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
13
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na identifikáciu osobnostného profilu učiteľa, na techniky osobnostného rozvoja učiteľa (sebamonitorovanie, zmena myšlienkových a pocitových vzorcov, techniky rozvoja resiliencie-odolnosti a p.) a na duševnú hygienu učiteľov (eliminácia stresových faktorov, autogénny trening a i.), ktoré významne ovplyvňujú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a sociálnu percepciu v školskom prostredí v interakcii so žiakmi, aj s kolegami.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti sebarozvoja: poznať metódy sebariadenia, sebavzdelávania, reflektovať a zdokonaľovať efektivitu vlastnej učiteľskej činnosti.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj: poznať metódy sebavzdelávania
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Prvé vzdelávacie stretnutie sa uskutoční 28. 5. 2020 od 10:00 do 11:00h v online miestnosti.

Druhé vzdelávacie stretnutie sa uskutoční 4. 6. 2020 od 10:00 do 11:00h v online miestnosti.

 

28. máj 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5405
 
Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky

Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4816
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
18
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na identifikáciu a charakteristiku aktuálnych špecifík vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky so zameraním na ich správnu implementáciu v praxi smerujúcu k zvýšeniiu efektivity vyučovania predmetu rusínsky jazyk a literatúra.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti poznávania rusínskej národnostnej menšiny v súlade s potrebou identifikácie a charakteristiky aktuálnych špecifík vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky so zameraním na ich správnu implementáciu v praxi smerujúcu k zvýšeniiu efektivity vyučovania predmetu rusínsky jazyk a literatúra.

Profesijná kompetencia: 
1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
rusínsky jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.00 - 13.05 - otvorenie webinára

13.05 - 14.05 - Mgr. Marek Gaj (60 minút) -  Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky - 1. vstup

14.05 - 14.15 - prestávka (10 minút)

14.15 - 15.00 - Mgr. Marek Gaj (45 minút) -  Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky - 2. vstup

15.00 - záver webinára

28. máj 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4816
 
Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=381
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Mária Marciová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa zameriava na rôzne  techniky tvorivého písania využiteľné  v prostredí triedy ako aj pri vyučovaní online žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov stredných škôl na hodinách anglického jazyka.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o tvorivosti, tvorivom  vyučovaní a tvorivom písaní. Webinár  reflektuje vhodné  žánre  aplikovateľné v procese tvorivého písania i v dimenziách rozvíjania osobnosti žiaka. Následne ponúkam konkrétne námety na realizáciu tvorivého písania v predmete anglický jazyk s deskripciou metodického postupu pri ich realizácii a s konkrétnymi príkladmi.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti, 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Tvorivosť a tvorivé vyučovanie

2. Tvorivé písanie

3. Ukážky aktivít

4. Diskusia

28. máj 2020 - 14:00
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=381
 
Bádateľsky orientované vyučovanie

Bádateľsky orientované vyučovanie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Moodle. Po registrácii účastníkov budú na emailové adresy zaslané všetky podrobné inštrukcie týkajúce sa realizácie webinára.
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 28. máj 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
-1
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na zmenu prístupu k prírodovednému vzdelávaniu a budovaniu vedeckej gramotnosti žiaka. Je zameraný na potrebu širšej podpory interaktívnej výučby, na rozvíjanie bádateľských zručností a na dôsledné porozumenie kľúčových pojmov a javov. Venuje sa porozumeniu problematiky bádateľsky orientovanej výučby (BOV), ktorá si vyžaduje štúdium jej teoretických východísk, oboznámenie sa so zásadami jej realizácie.  Zámerom je previesť vás touto pomerne širokou problematikou, nasmerovať na významovo dôležité časti a nabádať k úvahám o inovácii výučby využitím bádateľského prístupu. Bádateľsky orientovaná výučba otvára priestor na využívanie nástrojov formatívneho hodnotenia, hodnotenia porozumenia, bádateľských zručností, skupinovej práce žiakov a reflexiu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a udržať spôsobilosti učiteľov potrebných na riadenie edukačného procesu, v ktorom sa má rozvíjať prírodovedná gramotnosť žiakov v rámci inovovaného ŠVP.

Profesijná kompetencia: 
Výchovno-vzdelávací proces a profesijný rozvoj.
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Registrácia účastníkov

2. Charakteristika BOV

3. Plánovanie vyučovacej hodiny

4. Konkrétne kroky BOV

5. Hodnotenie bádateľských aktivít

6. Výber tém vhodných pre BOV

 

Poznámka: 
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda a predmet geografia/vlastiveda
28. máj 2020 - 14:00
Moodle. Po registrácii účastníkov budú na emailové adresy zaslané všetky podrobné inštrukcie týkajúce sa realizácie webinára.
 
Techniky osobnostného rozvoja a duševnej hygieny učiteľa

Techniky osobnostného rozvoja a duševnej hygieny učiteľa

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5405
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 29. máj 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
piatok, 5. jún 2020 - 11:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
13
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na identifikáciu osobnostného profilu učiteľa, na techniky osobnostného rozvoja učiteľa (sebamonitorovanie, zmena myšlienkových a pocitových vzorcov, techniky rozvoja resiliencie-odolnosti a p.) a na duševnú hygienu učiteľov (eliminácia stresových faktorov, autogénny trening a i.), ktoré významne ovplyvňujú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a sociálnu percepciu v školskom prostredí v interakcii so žiakmi, aj s kolegami.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti sebarozvoja: poznať metódy sebariadenia, sebavzdelávania, reflektovať a zdokonaľovať efektivitu vlastnej učiteľskej činnosti a psychohygieny.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj: poznať metódy sebavzdelávania
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Prvé online stretnutie sa uskutoční 29. 5. 2020 od 10:00 do 11:00 h.

Druhé online stretnutie sa uskutoční 5. 6. 2020 od 10:00 do 11:00 h.

Potrebné je zúčastniť sa obidvoch online stretnutí. 

29. máj 2020 - 10:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5405
 
Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 29. máj 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
piatok, 29. máj 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Workshop je určený vychovávateľom a pedagogickým asistentom pôsobiacim v rôznych typoch školských výchovných zariadení a špeciálnych výchovných zariadení na oboznámenie sa s rôznorodosťou ľudového ornamentu na Slovensku, jeho významom a špecifikami. Praktickou činnosťou bude prezentované využitie ľudových ornamentov v aktivitách súvisiacich s „dnešnou dobou“. Zámerom podujatia je prezentácia praktických činností na výrobu alebo výzdobu moderných vecí ľudovým ornamentálnym vzorom. Základom prezentovaných aktivít je využitie jednoduchých pomôcok a postupov vhodných na realizáciu voľnočasových aktivít u detí rôzneho veku.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať a prakticky realizovať výchovno-vzdelávacie aktvity s využitím ľudového ornamentu v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy a vo výchovných predmetoch.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
29. máj 2020 - 10:00
online miestnosť
 
Képességfejlesztő képzőművészeti játékok - Výtvarné hry na rozvoj schopnosti žiakov

Képességfejlesztő képzőművészeti játékok - Výtvarné hry na rozvoj schopnosti žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=217
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
piatok, 29. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
piatok, 29. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na možnosti aplikovania výtvarných hier v domácom prostredí u žiakov ZŠ prvého stupňa. Zámerom webinára bude prezentovať výtvarné hry, postupy a výtvarné techniky, ktoré môžu slúžiť na rozvoj rozličných schopností žiakov. Výtvarné postupy z technického hľadiska nie sú náročné, vie to aplikovať žiak v domácom prostredí aj bez špeciálneho vybavenia. Prezentované postupy sú zamerané na rozvoj vizuálnej gramotnosti s prepojením na čitateľskú gramotnosť,  na rozvoj obrazotvornosti, tvorivosti, logického a divergentného myslenia. Webinár je určený pre vychovávateľov, učiteľov prvého stupňa ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, preto bude prebiehať v maďarskom jazyku. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o výtvarných hrách a o možnostiach rozvoja rozličných schopností žiakov prostredníctvom hrových výtvarných postupov. Rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov prvého stupňa základnej školy v oblasti plánovania a projektovania online vyučovania v predmete výtvarná výchova. 

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teoretické východiská problematiky výtvarných hier.

2. Realizácia výtvarných hier v pedagogickej praxi.

3. Portfólio výtvarných hier - prezentácia praktických ukážok a ich analýza.

online vzdelávanie: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=217

29. máj 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=217
 
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť : https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4828
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Začiatok podujatia: 
piatok, 29. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
piatok, 29. máj 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na možnosti implementácie požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na možnosti aplikácie jednotlivých tém do učebných osnov. Webinár bude obohatený aj praktickými ukážkami aktivít využiteľných v edukačnom procese. Webinár bude prebiehať formou prezentácie, ukážkami edukačných námetov a možnosťou kladenia otázok do četu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom  webinára je podpora   odbornej pripravenosti učiteľov základných a stredných škôl na implementáciu požiadaviek  NŠFG do edukačného procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2. Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3. Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 • 1. Verzie NŠFG, témy, celkové  a čiastkové kompetencie
 • 2. Implementácia NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu
 • 3. Aplikácia jednotlivých tém NŠFG do učebných osnov
 • 4. Ukážky rôznych  aktivít a ich využitie v jednotlivých predmetoch
 • 5. Diskusia
Poznámka: 
online vzdelávanie : https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4828
29. máj 2020 - 14:00
online miestnosť : https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4828
 
Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD

Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5035
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
piatok, 29. máj 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
piatok, 29. máj 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa zameriava na zvládnutie základných nástrojov a postupov v prostredí TinkerCAD pri výučbe počítačového 3D modelovania. Webinár bude prebiehať formou vstupnej prezentácie s ukážkami modelovacích postupov a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Ukážka základných nástrojov a postupov v prostredí TinkerCAD pri výučbe počítačového 3D modelovania.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
matematika
technická výchova
technika
umelecké vzdelanie - učiteľ ZUŠ
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Prostredie TinkerCad.

2. Základné nástroje a postupy pri 3D modelovaní.

3. Online repozitáre 3D modelov.

4. Diskusia.

 

29. máj 2020 - 14:30
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5035