Primárne karty

Po Ut St Št Pi So Ne
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Materská škola, Nám. Bélu Bartóka 495/18, Veľký Meder (jedáleň)
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Adriana Lančaričová
Mgr. Beáta Juráková
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 21. apríl 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 21. apríl 2020 - 11:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
50
Obsadený počet miest: 
3
Počet voľných miest: 
47
Tematické zameranie: 
 • profesijné štandardy
 • portfólio
 • atestácie po novom 
 • ponuka vzdelávacej činnosti na školský rok 2019/2020
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických a odborných zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj .
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Kategória OZ: 
kariérový poradca
liečebný pedagóg
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
odborný zamestnanec s 1. atestáciou
odborný zamestnanec s 2. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný odborný zamestnanec
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
21. apríl 2020 - 8:30
Materská škola, Nám. Bélu Bartóka 495/18, Veľký Meder (jedáleň)
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Materská škola, Nám. Bélu Bartóka 495/18, Veľký Meder (jedáleň)
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Adriana Lančaričová
Mgr. Beáta Juráková
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 21. apríl 2020 - 12:00
Koniec podujatia: 
utorok, 21. apríl 2020 - 14:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
50
Obsadený počet miest: 
1
Počet voľných miest: 
49
Tematické zameranie: 
 • profesijné štandardy
 • portfólio
 • atestácie po novom 
 • ponuka vzdelávacej činnosti na školský rok 2019/2020 
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických a odborných zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Kategória OZ: 
kariérový poradca
liečebný pedagóg
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
odborný zamestnanec s 1. atestáciou
odborný zamestnanec s 2. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný odborný zamestnanec
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
21. apríl 2020 - 12:00
Materská škola, Nám. Bélu Bartóka 495/18, Veľký Meder (jedáleň)
 
Inovácie vo vyučovaní anglického jazyka

Inovácie vo vyučovaní anglického jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
Detašované pracovisko MPC Košice, Južná trieda 10, 6. posch., učebňa č. 600
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Ľubica Korečková
PaedDr. Judita Tóthová
Ildiko Gašpar
Začiatok podujatia: 
utorok, 21. apríl 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 21. apríl 2020 - 15:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
24
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

MPC organizuje s spolupráci so Slovak Ventures, s.r.o. workshop pre učiteľov anglického jazyka na ZŠ. Lektorkami podujatia sú Judita Tóthová a Ildikó Gašpar, ktoré predvedú praktické rady a tipy pre vyučovanie anglického jazyka s nasledujúcou tematikou: 

Fun With Grammar (WW) 

Učenie sa gramatiky nemusí byť len bifľovanie pravidiel, ale môže to byť aj kreatívna a zábavná činnosť. Na seminári si učitelia môžu vyskúšať praktické tipy/rady, ako naučiť žiakov komunikovať prostredníctvom znalostí gramatických štruktúr, a tak prekonať predsudky, ktoré so sebou pojem gramatika prináša.

English through sights,  sounds and stories (WW)

Ak žiaci nemôžu ísť von počas vyučovania, prineste im vonkajší svet do školy. Tento workshop ponúka motivačné tipy a krátke aktivity, ktoré prirodzene zahŕňajú každodenný život žiakov. A to je to, o čo sa žiaci skutočne zaujímajú, najmä ak sú tínedžeri.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa anglického jazyka pri rozvoji gramatickej kompetencie žiakov a pri podpore motivácie príbehom a zážitkom.

Profesijná kompetencia: 
2.3 realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 
21. apríl 2020 - 13:00
Detašované pracovisko MPC Košice, Južná trieda 10, 6. posch., učebňa č. 600
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
1
2
3
Používanie WLE Moodle na prípravu prostredia pre online vzdelávanie

Používanie WLE Moodle na prípravu prostredia pre online vzdelávanie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=254
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Začiatok podujatia: 
pondelok, 27. apríl 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 4. máj 2020 - 15:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Používanie WLE Moodle na prípravu a realizáciu webinárov, online vzdelávania a online ukončení vzdelávania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 
 • UPR vie vytvoriť vzdelávací kurz v prostredí Moodle,
 • UPR vie publikovať učebné zdroje účastníkom,
 • UPR vie vytvoriť priestor na zozbieranie vytvorených materiálov účastníkmi,
 • UPR vie podať spätnú väzbu k odovzdaným prácam účastníkov,
 • UPR vie vytvoriť priestor na online komiunikáciu - chat,
 • UPR vie použiť online miestnosť na videokonferenčné spojenie s účastníkmi vzdelávania a riadiť online konferenciu,
 • UPR vie pripraviť a použiť prieskum v prostredí Moodle,
 • UPR vie spravovať používateľov zapísaných v kurze - základné funkcie.
Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva
Kategória PZ: 
učiteľ profesijného rozvoja
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

27.4.2020 - 14:00 - 15:30

 • Použitie online miestnosti
 • Vytvorenie a nastavenie kurzu v Moodle
 • Vytvorenie online chatu
 • Vkladanie učebných zdrojov
 • Vloženie zadania úlohy

4.5.2020 - 14:00 - 15:30

 • Spracovanie odovzdaných prác účastníkov a podanie spätnej väzby
 • Vytvorenie prieskumu a jeho použitie
 • Správa používateľov - pridanie používateľa do kurzu, kontrola účasti
 • Vkladanie rôznych druhov zdrojov
 • Vytvorenie slovníka a previazanie zdrojov so slovníkom
Poznámka: 
Seminár je určený pre používateľov WLE Moodle v úrovni - začiatočník
27. apríl 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=254
 
Používanie WLE Moodle na prípravu prostredia pre online vzdelávanie

Používanie WLE Moodle na prípravu prostredia pre online vzdelávanie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=254
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Začiatok podujatia: 
utorok, 28. apríl 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 28. apríl 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
9
Počet voľných miest: 
6
Tematické zameranie: 

Používanie WLE Moodle na prípravu a realizáciu webinárov, online vzdelávania a online ukončení vzdelávania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

UPR vie vytvoriť vzdelávací kurz v prostredí Moodle,
UPR vie publikovať učebné zdroje účastníkom,
UPR vie vytvoriť priestor na zozbieranie vytvorených materiálov účastníkmi,
UPR vie podať spätnú väzbu k odovzdaným prácam účastníkov,
UPR vie vytvoriť priestor na online komiunikáciu - chat,
UPR vie použiť online miestnosť na videokonferenčné spojenie s účastníkmi vzdelávania a riadiť online konferenciu,
UPR vie pripraviť a použiť prieskum v prostredí Moodle,
UPR vie spravovať používateľov zapísaných v kurze - základné funkcie.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva
Kategória PZ: 
učiteľ profesijného rozvoja
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 • Vkladanie rôznych druhov zdrojov
 • Vloženie zadania úlohy
 • Spracovanie odovzdaných prác účastníkov a podanie spätnej väzby
 • Vytvorenie online chatu
 • Vytvorenie prieskumu a jeho použitie
 • Správa používateľov - pridanie používateľa do kurzu, kontrola účasti
 • Vytvorenie slovníka a previazanie zdrojov so slovníkom
 • Práca vo fóre
 • Hľadanie riešení rôznych úloh 
Poznámka: 
Seminár je určený pre používateľov WLE Moodle v úrovni - pokorčilý
28. apríl 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=254
 
Používanie WLE Moodle na prípravu prostredia pre online vzdelávanie

Používanie WLE Moodle na prípravu prostredia pre online vzdelávanie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=254
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Začiatok podujatia: 
streda, 29. apríl 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 5. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Používanie WLE Moodle na prípravu a realizáciu webinárov, online vzdelávania a online ukončení vzdelávania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

UPR vie vytvoriť vzdelávací kurz v prostredí Moodle,
UPR vie publikovať učebné zdroje účastníkom,
UPR vie vytvoriť priestor na zozbieranie vytvorených materiálov účastníkmi,
UPR vie podať spätnú väzbu k odovzdaným prácam účastníkov,
UPR vie vytvoriť priestor na online komiunikáciu - chat,
UPR vie použiť online miestnosť na videokonferenčné spojenie s účastníkmi vzdelávania a riadiť online konferenciu,
UPR vie pripraviť a použiť prieskum v prostredí Moodle,
UPR vie spravovať používateľov zapísaných v kurze - základné funkcie.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva
Kategória PZ: 
učiteľ profesijného rozvoja
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

29.4.2020 - 14:00 - 15:30

 • Použitie online miestnosti
 • Vytvorenie a nastavenie kurzu v moodle
 • Vytvorenie online chatu
 • Vkladanie učebných zdrojov
 • Vloženie zadania úlohy

5.5.2020 - 14:00 - 15:30

 • Spracovanie odovzdaných prác účastníkov a podanie spätnej väzby
 • Vytvorenie prieskumu a jeho použitie
 • Správa používateľov - pridanie používateľa do kurzu, kontrola účasti
 • Vkladanie rôznych druhov zdrojov
 • Vytvorenie slovníka a previazanie zdrojov so slovníkom
Poznámka: 
Seminár je určený pre používateľov WLE Moodle v úrovni - začiatočník
29. apríl 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=254