Primárne karty

Po Ut St Št Pi So Ne
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
Metodický deň pre pedagógov k ČESKO-SLOVENSKEJ/SLOVENSKO-ČESKEJ VÝSTAVE

Metodický deň pre pedagógov k ČESKO-SLOVENSKEJ/SLOVENSKO-ČESKEJ VÝSTAVE

Podujatie: 
metodický seminár
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 4. jún 2018 - od 10:30 do 15:00
Miesto konania: 
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad, 2. poschodie
Charakteristika ativity: 

 

 

Program:

  • 10.30 – 11.00 – prezentácia účastníkov
  • 11:00 – 12:30 Prehliadka výstavy s kurátormi výstavy
  • 12:30 – 13:30 Prezentácia metodických materiálov určených pre učiteľov
  • 13:30 – 14:30 Ako využiť výstavu vo vzdelávacom procese
  • 14:30 – 15:00 Diskusia
Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
40
4. jún 2018 - od 10:30 do 15:00
 
 
Finančná sloboda - didaktická hra na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov

Finančná sloboda - didaktická hra na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
streda, 6. jún 2018 - 0:00
Miesto konania: 
Ševčenkova 11, Bratislava
Charakteristika ativity: 

Účastníci seminára sa pod vedením certifikovaných lektorov oboznámia s didaktickou hrou „Finančná sloboda“, ktorá sa úspešne využíva už viac ako 10 rokov pri rozvíjaní finančnej gramotnosti žiakov na základných a stredných školách v Českej republike. Hráči prechádzajú v hre rôznymi životnými situáciami a usilujú sa dosiahnuť stanovené ciele. Počas 3 hodín získavajú skúsenosti z 30 rokov aktívneho života a postupne prichádzajú na to, čo mali robiť lepšie a aký vplyv mali ich rozhodnutia na ich celkovú dosiahnutú finančnú situáciu. Získané odborné vedomosti a skúsenosti  môžu učitelia aplikovať vo svojom pedagogickom pôsobení pri implementácii požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
25
 
 
 
 
 
Podpora čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní prostredníctvom vybraných aktivizačných metód

Podpora čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní prostredníctvom vybraných aktivizačných metód

Podujatie: 
Otvorená hodina s didaktickou analýzou vyučovacej jednotky
Dátum a čas podujatia: 
streda, 6. jún 2018 - od 9:00 do 12:30
Miesto konania: 
Základná škola Veľké Zálužie
Charakteristika ativity: 

Realizácia otvorenej hodiny pre primárne vzdelávanie - 3. ročník - predmet slovenský jazyk a literatúra v ZŠ Veľké Zálužie.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Nitra
Kapacita - počet účastníkov: 
12
6. jún 2018 - od 9:00 do 12:30
 
11
12
13
14
15
16
17
Klub učiteľov nultých ročníkov a Klub pedagogických asistentov

Klub učiteľov nultých ročníkov a Klub pedagogických asistentov

Podujatie: 
Seminár
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 11. jún 2018 - od 9:00 do 12:15
Miesto konania: 
Veľká aula
Charakteristika ativity: 

Stretnutie učiteľov nultých ročníkov a pedagogických asistentov Prešovského a Košického kraja - príklady dobrej praxe spolupráce školy a rodiny.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
pedagogický asistent
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Prešov
Kapacita - počet účastníkov: 
50
11. jún 2018 - od 9:00 do 12:15
 
Rozvoj gramotností pre 21. storočie

Rozvoj gramotností pre 21. storočie

Podujatie: 
Odborno-metodický seminár
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 12. jún 2018 - od 9:00 do 13:15
Miesto konania: 
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Charakteristika ativity: 

Odborný seminár je zameraný na prezentovanie zaujímavých vzdelávacích aktivít zameraných na podporu tvorivosti a inovácií, práce s informáciami, rozhodovania sa, riešenia problémov a kritického myslenia, s dôrazom na podnikateľské kompetencie a finančnú zodpovednosť.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
Kapacita - počet účastníkov: 
30
12. jún 2018 - od 9:00 do 13:15
 
Významné "osmičky" v našich dejinách

Významné "osmičky" v našich dejinách

Podujatie: 
Odborný seminár spojený s workshopom
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 12. jún 2018 - od 9:00 do 13:00
Miesto konania: 
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Charakteristika ativity: 

Odborný seminár spojený s workshopom je zameraný  na  historické medzníky, dejinné udalosti fakty a udalosti, ktoré sa viažu k magickému číslu osem a ktoré  významne ovplyvnili kultúrnohistorický, spoločenský a politický vývoj na Slovensku Je určený pre učiteľov spoločensko-vedných a humanitných predmetov a všetkých učiteľov, ktorí sa v rámci vyučovania rozhodli venovať významným výročiam z našich dejín.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
Kapacita - počet účastníkov: 
40
12. jún 2018 - od 9:00 do 13:00
 
 
Metodické inšpirácie vo výučbe anglického jazyka pre učiteľov základných škôl

Metodické inšpirácie vo výučbe anglického jazyka pre učiteľov základných škôl

Podujatie: 
seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 14. jún 2018 - od 9:30 do 13:00
Miesto konania: 
Ševčenkova 11, Bratislava
Charakteristika ativity: 

Cieľom podujatia je udržať, prehlbovať a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov anglického jazyka a prezentovať inovatívne postupy v danej oblasti.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
25
14. jún 2018 - od 9:30 do 13:00
 
Integrácia a inklúzia v pedagogickej praxi - spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov

Integrácia a inklúzia v pedagogickej praxi - spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
piatok, 15. jún 2018 - 0:00
Miesto konania: 
Ševčenkova 11, Bratislava
Charakteristika ativity: 

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti integrácie a inklúzie v edukačnej praxi, predstaviť postupy a intervencie využívané v poradenskej praxi pri reedukácii porúch učenia a pozornosti, rozvíjať spoluprácu odborných a pedagogických pracovníkov v procese integrácie detí a žiakov so ŠVVP.

Cieľová skupina: 
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
uvádzajúci odborný zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
25
 
 
 
Predplavecká príprava detí predškoslého veku

Predplavecká príprava detí predškoslého veku

Podujatie: 
Odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
piatok, 15. jún 2018 - od 9:00 do 13:00
Miesto konania: 
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Charakteristika ativity: 

Cieľom odborného  seminára  je  poskytnúť priame ukážky predplaveckej prípravy detí predškolského veku v školskom bazéne, ako súčasť školského vzdelávacieho programu  pre predprimárne vzdelávanie

Cieľová skupina: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
Kapacita - počet účastníkov: 
25
15. jún 2018 - od 9:00 do 13:00
 
18
19
20
21
22
23
24
Možnosti edukácie ľudských práv prostredníctvom elektronickej učebnice

Možnosti edukácie ľudských práv prostredníctvom elektronickej učebnice

Podujatie: 
odborný seminár - workshop
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 18. jún 2018 - od 8:30 do 12:30
Miesto konania: 
DP MPC, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra
Charakteristika ativity: 

Cieľ :

Inovovať pedagogické zručnosti a zvýšiť účinnosť pedagogického procesu vo vyučovaní ľudských práv prostredníctvom elektronickej učebnice v  stredných školách.

Program:

8.30 h – 12.30 h      Ľudské práva a protipredsudková výchova. Digital a ľudské práva – elektronická učebnica pre stredné školy.  

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Nitra
Kapacita - počet účastníkov: 
20
18. jún 2018 - od 8:30 do 12:30
 
Tvorba cieľov vzdelávacích aktivít v súlade s inovovaným ŠVP pre predprimárne vzdelávanie

Tvorba cieľov vzdelávacích aktivít v súlade s inovovaným ŠVP pre predprimárne vzdelávanie

Podujatie: 
Odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 18. jún 2018 - od 8:30 do 12:30
Miesto konania: 
DP MPC Žilina, Oravská cesta 11, 010 01 Žilina, vzdelávacia miestnosť č. 1
Charakteristika ativity: 

Prezentovať podstatu tvorby edukačných cieľov v súlade s inovovaným ŠVP, reflektovať skúsenosť účastníkov s tvorbou cieľov a podnietiť ich profesijnú reflexiu.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
24
18. jún 2018 - od 8:30 do 12:30
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
1
 
Pozvánka na odborný seminár spojený s exkurziou pri príležitosti Svetového dňa boja proti drogám

Pozvánka na odborný seminár spojený s exkurziou pri príležitosti Svetového dňa boja proti drogám

Podujatie: 
Prevencia látkových a nelátkových závislostí – možnosti pedagóga - výchovného poradcu a koordinátora prevencie sociálno-patologických javov
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 26. jún 2018 - od 9:00 do 12:30
Miesto konania: 
Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, Sanatórium AT, Bratislava
Charakteristika ativity: 

Program

Čas a miesto aktivity:  

9:00 – 12:30 Prednáška látkové a nelátkové závislosti u detí a mladistvých. Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, Bratislava, sprevádza PhDr. Zuzana Alexanderčíková; diskusia – vedie PhDr. Iveta Martinčeková

Cieľ seminára: zvýšiť informovanosť pedagogických zamestnancov  o príznakoch látkových a nelátkových závislostí, o možnostiach odbornej diagnostiky a terapie, o vekových osobitostiach závislých. Podporiť pedagógov  pri ich primárnej prevencii a pri získavaní rodiny na spoluprácu so školou.    Seminár je určený všetkým pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl. Záujemcovia sa môžu zúčastniť celého seminára alebo jeho jednotlivých častí buď dopoludnia alebo popoludní.

Svoju  účasť na seminári a exkurzii potvrďte na mailovej adrese iveta.martincekova@mpc-edu.sk do 22.6.2018.

Cieľová skupina: 
učiteľ
vychovávateľ
majster odbornej výchovy
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
30
26. jún 2018 - od 9:00 do 12:30