Primárne karty

Po Ut St Št Pi So Ne
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
Metodický deň

Metodický deň

Podujatie: 
odborné semináre pre učiteľov jednotlivých predmetov
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 3. apríl 2018 - od 8:30 do 13:30
Miesto konania: 
Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko, T.Ševčenka 11
Charakteristika ativity: 

Metodický deň zameraný na zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov základných škôl mesta Prešov. Učitelia  podľa jednotlivých  aprobácií získajú nové vedomosti, poznatky a zručnosti v oblasti  aktivizujúcich metód , ktoré je možné uplatniť v rámci edukačného procesu. Obsahom vzdelávania pre jednotlivé zoskupenia pedagógov podľa vyučovacích predmetov  bude nielen rozvíjanie  funkčnej gramotnosti u žiakov , ako pracovať so žiakmi s poruchami učenia , ale  aj  prezentácia osvedčených metód práce pri formovaní inkluzívneho modelu vzdelávania.

 

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Prešov
Kapacita - počet účastníkov: 
100
3. apríl 2018 - od 8:30 do 13:30
 
Využitie čitateľských stratégií pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti

Využitie čitateľských stratégií pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti

Podujatie: 
Odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 3. apríl 2018 - od 9:00 do 13:00
Miesto konania: 
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
Charakteristika ativity: 

Cieľom odborného seminára bude prezentovať aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základnej školy s využitím čitateľských stratégií.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
20
3. apríl 2018 - od 9:00 do 13:00
 
Využitie čitateľských stratégií pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti

Využitie čitateľských stratégií pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti

Podujatie: 
Odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
streda, 4. apríl 2018 - od 8:30 do 12:30
Miesto konania: 
Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
Charakteristika ativity: 

Cieľom odborného seminára bude prezentovať aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základnej školy s využitím čitateľských stratégií.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
20
4. apríl 2018 - od 8:30 do 12:30
 
Sme iní - hovorme o tom nahlas - I.

Sme iní - hovorme o tom nahlas - I.

Podujatie: 
seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 5. apríl 2018 - od 8:00 do 15:00
Miesto konania: 
Regionálne pracovisko MPC T.Ševčenka 11, Prešov miestnosť č.31
Charakteristika ativity: 

 

Cieľ: Predkladaný seminár  Sme iní, hovorme o tom nahlas – má ambíciu rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v tejto           oblasti tak, aby ich mohli úspešne aplikovať v školskej praxi. Aktualizovať  profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov   v                   oblasti ľudských práv LGBTI ľudí, sexuálnej orientácii a rodovej identity.

Lektori: Mgr. Tomáš Foldes, Mgr. Zuzana Pavlíčková - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva - Bratislava/

Podkategória pedagogických zamestnanca:
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelanie (učiteľ strednej školy),
 

Program seminára: Sloboda, ľudské práva, Situácia LGBTI osôb v Európe a na Slovensku

                                  Antidiskriminačný zákon, Podpora zo strany štátu, Medzinárodné záväzky SR

                                  Nerovnosť a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity

                                  Homofóbia a transfóbia a iné formy neznášanlivosti

Cieľová skupina: 
učiteľ
Pracovisko: 
Prešov
Kapacita - počet účastníkov: 
20
5. apríl 2018 - od 8:00 do 15:00
 
Využitie čitateľských stratégií pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti

Využitie čitateľských stratégií pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti

Podujatie: 
Odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 5. apríl 2018 - od 8:30 do 12:30
Miesto konania: 
Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2, Martin
Charakteristika ativity: 

Cieľom odborného seminára bude prezentovať aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základnej školy s využitím čitateľských stratégií.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
20
5. apríl 2018 - od 8:30 do 12:30
 
Ako využívať interaktívnu techniku vo vyučovacom procese

Ako využívať interaktívnu techniku vo vyučovacom procese

Podujatie: 
seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 5. apríl 2018 - od 13:00 do 17:00
Miesto konania: 
Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským - Móra Ferenc Alapiskola, Školská ul. č. 757/10, 946 14 Zemianska Olča
Charakteristika ativity: 

Ukážka využitia tabletov a interaktívnej tabule vo vyučovacom procese na základnej škole. Predstavenie vhodných aplikácií pre rôzne predmety, možnosti ich inštalovania, metodika práce s interaktívnou technikou.

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Komárno
Kapacita - počet účastníkov: 
20
5. apríl 2018 - od 13:00 do 17:00
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
Kreatívna dielňa pre učíteľov a vychovávateľov základných škôl

Kreatívna dielňa pre učíteľov a vychovávateľov základných škôl

Podujatie: 
verejné
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 9. apríl 2018 - od 8:30 do 16:30
Miesto konania: 
DP MPC Komárno, Dôstojnícky pavilón, Hradná 2, 945 01 Komárno, učebňa č. 4
Charakteristika ativity: 

Po úspešnej predvianočnej kreatívnej dielne  na základe Vašich požiadaviek organizujeme jarnú kreatívnu dielňu pre učiteľov a vychovávateľov.

Cieľom podujatia je praktické vyskúšanie nových produktov z oblasti kreatívnej techniky. Účastníci podujatia si môžu vyskúšať:

- dekorovanie textilu: používanie šablón, farieb na textil, popisovačov na textil a pasty Expand

- satinovanie skla: používanie satinovacích farieb, opál gélu, kontúrky, leptanie skla (cca 2 decilitrovú zaváraninovú fľašu si zabezpečí účastník sám)

- kvietok z dekorgumy

- zdobenie dreveného srdiečka na Deň matiek: servítkovanie, používanie praskajúcej a antickej pasty

 

Lektorka kreatívnej dielne:  Judit Göbő (Mira Office Levice) 

Výdavky na použité materiály hradia účastníci kreatívnej dielne vo výške 7€ lektorke Mira Office na mieste.

 

Kreatívna dielňa sa uskutoční v dvoch skupinách v maďarskom jazyku . Prvá skupina od 08,30 do 12,00 - kapacita 20 osôb,

druhá skupina od 13,00 do 16,30 hod. - kapacita 20 osôb.

Na podujatie je potrebné záväzne sa prihlásiť na e-mailovej adrese: maria.palinkas@mpc-edu.sk!

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
asistent učiteľa
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
vychovávateľ
asistent vychovávateľa
Pracovisko: 
Komárno
Kapacita - počet účastníkov: 
40
9. apríl 2018 - od 8:30 do 16:30
 
Úvod do katolíckej vierouky

Úvod do katolíckej vierouky

Podujatie: 
Úvod do katolíckej vierouky (pre učiteľov predmetu N/NV)
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 10. apríl 2018 - od 9:00 do 13:00
Miesto konania: 
MPC RP Prešov, Tarasa Ševčenka 11, učebňa č. 33
Charakteristika ativity: 

Lektor: doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. 

Program:

09:00 - 10:30 Kristovo spasiteľské telo

11:00 - 12:30 Aplikácia spasiteľského diela na praktický život človeka

12:30 - 13:00 Diskusia a záver 

 

 

 

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Prešov
Kapacita - počet účastníkov: 
25
10. apríl 2018 - od 9:00 do 13:00
 
Realizácia vzdelávacích aktivít na rozvoj koordinačných a kondičných schopností detí

Realizácia vzdelávacích aktivít na rozvoj koordinačných a kondičných schopností detí

Podujatie: 
odborno- metodický seminár
Dátum a čas podujatia: 
streda, 11. apríl 2018 - 0:00
Miesto konania: 
Ševčenkova 11, Bratislava
Charakteristika ativity: 

Cieľom podujatia je poukázať na špecifiká vzdelávacích aktivít na rozvoj koordinačných a kondičných schpností detí.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
20
 
Človek – hodnoty – spoločnosť „Extrémizmus vs. História“

Človek – hodnoty – spoločnosť „Extrémizmus vs. História“

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 12. apríl 2018 - od 9:00 do 12:00
Miesto konania: 
Metodicko-pedagogické centrum, Oravská cesta 11, Žilina, vzdelávacia miestnosť č. 2
Charakteristika ativity: 

09:00 – 09:20 h Otvorenie, oboznámenie účastníkov s programom a lektormi Mgr. Štefan Folkman, PaedDr. Mária Grolmusová, DP                           MPC Žilina; prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave

09:25 – 10:20 h Západ a Východ - extrémne protiklady v zrkadle dejín  Mgr. Taťána Součková, PhD.

10:25 – 11:20 h Zrod totality & demokracie v antickom svete PhDr. Ladislav Župčán, PhD.

11:25 – 12:00 h Historický land use v historicko-geografickom vzdelávaní prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.

12:00                 Záver PaedDr. Mária Grolmusová, Mgr.  Štefan Folkman, Metodicko-pedagogické centrum Žilina

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
20
12. apríl 2018 - od 9:00 do 12:00
 
 
 
 
Rozvoj koordinačných a kondičných schopností detí v materskej škole

Rozvoj koordinačných a kondičných schopností detí v materskej škole

Podujatie: 
seminár
Dátum a čas podujatia: 
streda, 11. apríl 2018 - od 8:00 do 16:30
Charakteristika ativity: 

Odborno-metodický seminár bude realizovaný v spolupráci s MÚ odborom školstva Senec. Témou  budú telesné a zdravotné cvičenia, ich význam , štruktúra, odporúčania a metodické postupy pri cvičení, praktické cvičenia.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
11. apríl 2018 - od 8:00 do 16:30
 
16
17
18
19
20
21
22
Ozveny historických výročí

Ozveny historických výročí

Podujatie: 
seminár
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 16. apríl 2018 - 0:00
Miesto konania: 
Ševčenkova 11, Bratislava
Charakteristika ativity: 

Československý pevnostný systém na Slovensku a jeho edukačný charakter.

Prezentácia metodických materiálov určených pre učiteľov dejepisu týkajúcich sa témy historických výročí.

Diskusia.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
Diagnostické nástroje v rukách kvalitného učiteľa

Diagnostické nástroje v rukách kvalitného učiteľa

Podujatie: 
Odborný seminár s workshopom
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 23. apríl 2018 - od 8:30 do 11:30
Miesto konania: 
Detašované pracovisko MPC Nitra, Kozmonautov 5, 949 01 Nitra
Charakteristika ativity: 

Podpora diagnostických kompetencií pedagogických zamestnancov v diagnostikovaní kognitívnych a afektívnych vlastností žiaka. Seminár odporúčame absolvovať zároveň s informačným seminárom Atestačné minimum pre I. a II. atestáciu.

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Nitra
Kapacita - počet účastníkov: 
20
23. apríl 2018 - od 8:30 do 11:30
 
Najlepší kamaráti sú Beste Freunde!

Najlepší kamaráti sú Beste Freunde!

Podujatie: 
metodicko-didaktický seminár v spolupráci s vydavateľstvom HUEBER Verlag a distribútorom jazykovej literatúry OXICO
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 23. apríl 2018 - od 9:30 do 13:00
Miesto konania: 
RP MPC Prešov, T. Ševčenka 11, veľká aula
Charakteristika ativity: 

Seminár je určený pre učiteľov NEJ základných škôl, osemročných gymnázií a jazykových škôl. Cieľom je ukázať, ako sa dá pomocou zaujímavých úloh a aktivít vytvoriť na hodinách nemčiny príjemná atmosféra plná spolupráce a tímového ducha. Koncepcia novej učebnice pre žiakov, ktorí začínajú s nemčinou na 2. stupni ZŠ, je postavená na príbehoch skupinky kamarátov, ktorí sprevádzajú žiakov prvým dielom a ukazujú na zábavných príbehoch bežného dňa, ako žijú ich vrstovníci v Nemecku. 

Lektorka: PhDr. Veronika Hutarová - lektorka vzdelávania učiteľov a reprezentantka vydavateľtsva pre ČR a SR.

Vydavateľstvo ponúka účastníkom seminára zadarmo jeden výtlačok učebnice a certifikát o účasti.

Prihlášku na seminár s uvedením mena, školy a kontaktu (mail a tel. číslo) je nutné zaslať do 17. 04. 2018 na adresu: miriam.rajnohova@oxico.sk.

V prihláške uveďte, že sa hlásite na seminár v Prešove a napíšte, o ktorý diel učebnice Beste Freunde máte záujem: A1.1 / A1.2 / A2.1 / A2.2 / B1.1 / B1.2

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ jazykovej školy
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Košice
Kapacita - počet účastníkov: 
30
23. apríl 2018 - od 9:30 do 13:00
 
Atestačné minimum pre i. alebo II. atestáciu

Atestačné minimum pre i. alebo II. atestáciu

Podujatie: 
Informačný seminár zameraný na atestačný proces
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 23. apríl 2018 - od 12:00 do 15:00
Miesto konania: 
Detašované pracovisko MPC Nitra, Kozmonautov 5, 949 01 Nitra
Charakteristika ativity: 

Odborný seminár je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú v úmysle požiadať o vykonanie atestácie ku 30.06.2018 na základe toho, že získali 60 kreditov. Cieľom odborného seminára je získať základné informácie o podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu, konzultovať rámcový návrh projektu atestačnej práce. Odporúčame seminár absolvovať súčasne s odborným seminárom Diagnostické nástroje v rukách kvalitného učiteľa.

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Nitra
Kapacita - počet účastníkov: 
20
23. apríl 2018 - od 12:00 do 15:00
 
Násilie a agresívne správanie u detí a mládeže

Násilie a agresívne správanie u detí a mládeže

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 24. apríl 2018 - 0:00
Miesto konania: 
Ševčenkova 11, Bratislava
Charakteristika ativity: 

Seminár je určený pre výchovných poradcov, pedagogických zamestnancov - učiteľov a vychovávateľov. Tematicky je zameraný na agresívne správanie detí a mládeže, vrátane šikany, kyberšikany, až po trestnú zodpovednosť a trestné činy.

Cieľová skupina: 
výchovný poradca
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
25
 
 
Inšpirácie v oblasti výučby etickej výchovy na základných a sredných školách (seminár pre učiteľov vyučujúcich etickú výchovu)

Inšpirácie v oblasti výučby etickej výchovy na základných a sredných školách (seminár pre učiteľov vyučujúcich etickú výchovu)

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 26. apríl 2018 - 0:00
Miesto konania: 
Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava
Charakteristika ativity: 

Cieľom podujatia je poskytnúť učiteľom, ktorí vyučujú etickú výchovu, inšpiratívne postupy vo výučbe predmetu.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
25
 
FONO 2 - multimediálny program na rozvíjanie komunikačných zručností a slovnej zásoby

FONO 2 - multimediálny program na rozvíjanie komunikačných zručností a slovnej zásoby

Podujatie: 
seminár a workshop
Dátum a čas podujatia: 
piatok, 27. apríl 2018 - 0:00
Miesto konania: 
Ševčenkova 11, Bratislava
Charakteristika ativity: 

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 v edukačnej a poradenskej praxi.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
učiteľ pre primárne vzdelávanie
uvádzajúci odborný zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Bratislava
Kapacita - počet účastníkov: 
25
 
 
 
Nemčina je Super!

Nemčina je Super!

Podujatie: 
Metodicko-didaktický seminár v spolupráci s vydavateľstvom HUEBER Verlag a distribúrom jazykovej literatúry OXICO
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 24. apríl 2018 - od 9:30 do 13:00
Miesto konania: 
DP MPC Košice - Kultúrno-vzdelávacie centrum pri ŠVK, Pribinova 1, Košice
Charakteristika ativity: 

Seminár je určený pre učiteľov osemročných gymnázií, SŠ a jazykových škôl. Cieľom seminára je ukázať, čomu Vaši žiaci rozumejú a čo všetko už dokážu povedať na prvej hodine nemčiny. Zoznámite sa s aktivitami, pri ktorých si žiaci uvedomia napr. súvislosti medzi výslovnosťou a pravopisom a ktoré ich dovedú k počiatočnej jednoduchej komunikácii. Spestrenie hodín nemčiny prinášajú aj krátke texty, hádanky a projekty, ktoré priblížia spoločné stránky v reáliách Slovenska a našich nemecky hovoriacich susedov.

Lektorka: PhDr. Veronika Hutarová - lektorka vo vzdelávaní učiteľov a reprezentantka vydavateľstva pre ČR a SR.

Vydavateľstvo ponúka účastníkom seminára jeden výtlačok učebnice a certifikát o účasti.

Prihlášky na seminár s uvedením mena, školy a kontaktu (mail a tel. číslo) zasielajte do 17. 4. 2018 na adresu miriam.rajnohova@oxico.sk.

V prihláške uveďte, že sa hlásite na seminár v Košiciach a napíšte, o ktorý diel učebnice máte záujem: Super A1 / A2 / B1.

 

Cieľová skupina: 
učiteľ jazykovej školy
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Košice
Kapacita - počet účastníkov: 
30
24. apríl 2018 - od 9:30 do 13:00
 
Inkluzívne vzdelávanie pri práci so žiakmi zo SZP z MRK

Inkluzívne vzdelávanie pri práci so žiakmi zo SZP z MRK

Podujatie: 
Odborno-metodický seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 26. apríl 2018 - od 9:00 do 14:00
Miesto konania: 
Veľká aula
Charakteristika ativity: 

Odborno-metodický seminár je zameraný na problematiku možností implementácie prvkov inkluzívneho modelu vzdelávania do výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z marginalizovaných rómskych komunít. Časť seminára bude realizovaná prednáškovou formou a časť prostredníctvom tvorivých dielní.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
pedagogický asistent
vychovávateľ
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Prešov
Kapacita - počet účastníkov: 
60
26. apríl 2018 - od 9:00 do 14:00
 
Rozvoj slovnej zásoby vo vyučovaní nemeckého jazyka

Rozvoj slovnej zásoby vo vyučovaní nemeckého jazyka

Podujatie: 
Metodický seminár
Dátum a čas podujatia: 
piatok, 27. apríl 2018 - od 9:30 do 13:00
Miesto konania: 
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Charakteristika ativity: 

Cieľom metodického  semináru  je  poskytnúť aktuálne informácie o osvedčených pedagogických skúsenostiach pri výučbe nemeckého jazyka so zameraním na kreativitu na hodinách nemčiny.

Na seminári sa budú účastníci spoločne zamýšľať nad tým, ako využiť veľký potenciál kreativity tínedžerov a usmerniť ho tak, aby  pri výučbe podnietil ich záujem a iniciatívu.  

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
Kapacita - počet účastníkov: 
40
27. apríl 2018 - od 9:30 do 13:00
 
30
1
2
3
4
5
6
Informácie a dezinformácie na internete – ako s nimi pracovať na vyučovaní

Informácie a dezinformácie na internete – ako s nimi pracovať na vyučovaní

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 30. apríl 2018 - od 9:30 do 14:00
Miesto konania: 
MPC, Horná 97, Banská Bystrica, veľká zasadačka, 4.poschodie
Charakteristika ativity: 

Účastníci získajú informácie a aktuálne poznatky o škodlivom obsahu, ktorý sa v súčasnosti šíri slovenským internetom a sociálnymi sieťami. Druhá časť seminára bude venovaná implementácii problematiky do mediálnej výchovy, resp. vyučovania spoločenskovedných predmetov.

 

Návratku posielajte na mailovú adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk.

Predmet správy: seminár 30.4.2018

Text do návratky (skopírujte a doplňte chýbajúce údaje):

Záväzne sa prihlasujem na seminár "Informácie a dezinformácie na internete – ako s nimi pracovať na vyučovaní".

Moje kontaktné údaje:

Meno a priezvisko:

Názov školy:

Adresa školy:

Kontakt - mail:

Kontakt - telefón, mobil:

Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).

 

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Banská Bystrica
Kapacita - počet účastníkov: 
30
30. apríl 2018 - od 9:30 do 14:00
 
Využitie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese.

Využitie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese.

Podujatie: 
Workshop
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 30. apríl 2018 - od 10:00 do 13:00
Miesto konania: 
ZŠ s MŠ Angely Merici , Halenárska 45, Trnava
Charakteristika ativity: 

Ukážka využitia tabletov a interaktívnej tabule vo vyučovacom procese na základnej škole. Predstavenie vhodných aplikácií pre rôzne predmety, možnosti ich inštalovania, metodika práce s interaktívnou technikou.

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Komárno
Kapacita - počet účastníkov: 
20
30. apríl 2018 - od 10:00 do 13:00