Primárne karty

Po Ut St Št Pi So Ne
26
27
28
1
2
3
4
 
 
 
Aplikácia vybraných foriem úloh na rozvoj čitateľských zručností žiakov základnej školy v predmete slovenský jazyk a literatúra

Aplikácia vybraných foriem úloh na rozvoj čitateľských zručností žiakov základnej školy v predmete slovenský jazyk a literatúra

Podujatie: 
odborný seminár (workshop)
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 1. marec 2018 - od 8:00 do 12:00
Miesto konania: 
Základná škola s materskou školou Babín, Babín 37, 029 52 Babín
Charakteristika ativity: 

Učitelia slovenského jazyka a literatúry 2. stupňa základnej školy budú analyzovať vybraný vecný alebo literárny text a tvoriť k nemu v rôznych formách úlohy zamerané na rozvoj čitateľských zručností žiakov. Pracovné skupiny budú prezentovať svoje úlohy, hľadať alternatívy jednotlivých foriem úloh a posudzovať ich vhodnosť na rozvoj čitateľských zručností žiakov v súlade s procesmi porozumenia.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
20
1. marec 2018 - od 8:00 do 12:00
 
Nemecký jazyk – rozvoj slovnej zásoby vo vyučovaní nemeckého jazyka

Nemecký jazyk – rozvoj slovnej zásoby vo vyučovaní nemeckého jazyka

Podujatie: 
Metodický seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 1. marec 2018 - od 9:00 do 12:00
Charakteristika ativity: 

Cieľom metodického  semináru  je  poskytnúť aktuálne informácie o osvedčených pedagogických skúsenostiach pri výučbe nemeckého jazyka na základných a stredných  školách

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
1. marec 2018 - od 9:00 do 12:00
 
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
Aplikácia tém Globálneho vzdelávania do aktivít pre rôzne vzdelávacie oblasti Štátneho vzdelávacieho programu

Aplikácia tém Globálneho vzdelávania do aktivít pre rôzne vzdelávacie oblasti Štátneho vzdelávacieho programu

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
piatok, 9. marec 2018 - od 8:30 do 14:00
Miesto konania: 
Metodicko-pedagogické centrum, Oravská cesta 11, Žilina, vzdelávacia miestnosť č. 2
Charakteristika ativity: 

08:00 – 08:30 h Prezentácia účastníkov
08:30 – 09:00 h Otvorenie
                        Zosúladenie aktivít globálneho vzdelávania so Štátnym vzdelávacím programom
                        Mgr. Štefan Folkman, Metodicko-pedagogické centrum Žilina
09:00 – 10:00 h Aplikácia poznatkov z globálneho vzdelávania v didakticky spracovanej aktivite
                       Anna Brezinová, MŠ Východná; Mgr. Zuzana Strychová, MŠ Liptovský Mikuláš; Iveta Vlčková, MŠ Kysucké Nové Mesto
10:00 – 10:15 h Prestávka
10:15 – 11:15 h Aplikácia poznatkov z globálneho vzdelávania v didakticky spracovanej aktivite
                       Mgr. Boris Hnila, ZŠ s MŠ Turčianske Teplice; Mgr. Marcela Hollá, Gymnázium Liptovský Mikuláš, RNDr. Katarína Laštíková, Gymnázium Žilina
11:15 – 11:45 h Globálne vzdelávanie – zodpovedná spotreba
                       Mgr. Klára Tóthová, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
11:45 – 12:15 h Prestávka
12:15 – 12:45 h Ukážky úloh a aktivít na podporu prírodovednej gramotnosti pre globálne vzdelávanie
                        PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
12:45 – 13:45 h Workshop
                        PaedDr. Mária Grolmusová, Mgr. Štefan Folkman, Metodicko-pedagogické centrum Žilina
13:45 – 14:00 h Záver

Cieľová skupina: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
20
9. marec 2018 - od 8:30 do 14:00
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
 
Dobrovoľníctvo vo VMV

Dobrovoľníctvo vo VMV

Podujatie: 
Dobrovoľníctvo vo VMV
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 13. marec 2018 - od 8:00 do 12:00
Miesto konania: 
RP MPC, Horná 97, Banská Bystrica, veľká zasadačka, 4. poschodie
Charakteristika ativity: 

Výmena skúseností dobrej praxe a odborných informácii k možnej forme práce využiteľnej pre školské zariadenia vo VMV

Cieľová skupina: 
vychovávateľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Banská Bystrica
Kapacita - počet účastníkov: 
50
13. marec 2018 - od 8:00 do 12:00
 
Stratégie a nástroje pre vyučovanie formou CLIL

Stratégie a nástroje pre vyučovanie formou CLIL

Podujatie: 
Stratégie a nástroje pre vyučovanie formou CLIL
Dátum a čas podujatia: 
streda, 14. marec 2018 - od 9:00 do 12:00
Charakteristika ativity: 

V rámci projektu Erasmus plus K2, na ktorom participujú základné školy zo štyroch krajín, a to Slovenska, Česka, Litvy a Španielska, sa uskutoční seminár na tému Implementácia CLILu v primárnom vzdelávaní. CLIL - obsahovo a jazykovo-integrovaného vyučovania je v súčasnosti v celej Európe veľmi populárne a vedie k efektívnejším výsledkom vo vyučovaní cudzích jazykov. Seminára sa zúčastnia učitelia základných škôl spomínaných štyroch štátov, ktorí sa oboznámia so stratégiami a metódami pri implementácii CLILu do vyučovania anglického jazyka, aby tak kvalitne pripravovali našich žiakov k dosiahnutiu vzdelávacích jazykových štandardov na primárnom vzdelávaní.

Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Prešov
Kapacita - počet účastníkov: 
0
14. marec 2018 - od 9:00 do 12:00
 
Seminár pre učiteľov etickej výchovy

Seminár pre učiteľov etickej výchovy

Podujatie: 
seminár
Dátum a čas podujatia: 
streda, 14. marec 2018 - od 14:00 do 16:00
Charakteristika ativity: 

Seminár je zameraný na špecifickéb témy etickej výchovy , je to pracovné stretnutie učiteľov, ktorí daný predmet vyučujú.

Cieľová skupina: 
učiteľ
Pracovisko: 
Bratislava
14. marec 2018 - od 14:00 do 16:00
 
Anglický jazyk – rozvoj slovnej zásoby vo vyučovaní anglického jazyka

Anglický jazyk – rozvoj slovnej zásoby vo vyučovaní anglického jazyka

Podujatie: 
Metodický seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 15. marec 2018 - od 9:00 do 12:00
Miesto konania: 
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Charakteristika ativity: 

Cieľom metodického  seminára  je  poskytnúť informácie o inovatívnych postupoch vo výučbe anglického jazyka na základných školách.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
Kapacita - počet účastníkov: 
25
15. marec 2018 - od 9:00 do 12:00
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
 
Manipulácia osobnosti a drogové závislosti

Manipulácia osobnosti a drogové závislosti

Podujatie: 
Odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 20. marec 2018 - od 9:00 do 12:30
Charakteristika ativity: 

Odborný seminár so skúseným lektorom z praxe je určený pre koordinátorov drogovej prevencie, vedúcich pedagogických zamestnancov, triednych učiteľov a učiteľov vybraných predmetov základných a stredných škôl. Seminár je zameraný na získanie a zdokonalenie profesijných kompetencií potrebných na riešenie problematiky drogovej prevencie,  prevencie s tým súvisiacej manipulácie osobnosti  a  kriminality.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
20. marec 2018 - od 9:00 do 12:30
 
Interpretácia výtvarného diela

Interpretácia výtvarného diela

Podujatie: 
seminár
Dátum a čas podujatia: 
streda, 21. marec 2018 - od 14:00 do 16:30
Charakteristika ativity: 

Cieľom seminára je prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľov v oblasti interpretácie výtvarného diela. Súčasťou seminára budú aj aktivity galerijnej pedagogiky. 

Cieľová skupina: 
učiteľ
Pracovisko: 
Bratislava
21. marec 2018 - od 14:00 do 16:30
 
Klub pedagogických asistentov

Klub pedagogických asistentov

Podujatie: 
Klub pedagogických asistentov
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 22. marec 2018 - od 9:00 do 12:00
Charakteristika ativity: 

Stretnutie pedagogických asistentov prešovského a košického kraja zamerané na výchovnú činnosť

Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Prešov
Kapacita - počet účastníkov: 
0
22. marec 2018 - od 9:00 do 12:00
 
Atestačné minimum

Atestačné minimum

Podujatie: 
odborný seminár zameraný na atestačný proces
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 22. marec 2018 - od 12:30 do 15:00
Miesto konania: 
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 6. posch., miestnosť č. 611
Charakteristika ativity: 

Cieľom seminára je získať základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu prvej atestácie, predstaviť rámcový návrh projektu atestačnej práce prvej atestácie.

Lektor: PhDr. Maroš Dvorský

Program:

1. Otvorenie

2. Základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie

3. Teoretické východiská písania atestačnej práce a formálna úprava práce

4. Diskusia

Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti je nutné sa na seminár prihlásiť cez formulár na nasledujúcom linku (po otvorení tabuľky sa jednoducho zapíšte do tabuľky - max. počett účastníkov je 32):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pz4qj1ZZx54xgKXvUL_C4k9RuWvW-aVK1xxAV2eUkP8/edit?usp=sharing

 

Cieľová skupina: 
učiteľ
vychovávateľ
majster odbornej výchovy
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Košice
Kapacita - počet účastníkov: 
32
22. marec 2018 - od 12:30 do 15:00
 
Atestačné minimum

Atestačné minimum

Podujatie: 
odborný seminár zameraný na atestačný proces
Dátum a čas podujatia: 
piatok, 23. marec 2018 - od 12:30 do 15:00
Miesto konania: 
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 6. posch., miestnosť č. 611
Charakteristika ativity: 

Cieľom seminára je získať základné informácie o podmienkach vykonania druhej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie, konzultovať rámcový návrh projektu atestačnej práce druhej atestácie.

Lektor: Mgr. Ľubica Korečková

Program:

1. Otvorenie

2. Základné informácie o podmienkach vykonania druhej atestácie

3. Teoretické východiská písania atestačnej práce a formálna úprava práce

4. Diskusia 

Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti je nutné sa na seminár prihlásiť cez formulár na nasledujúcom linku (po otvorení tabuľky sa jednoducho zapíšte do tabuľky - max. počet účastníkov je 32):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iBMMgGnmPby2MeASdidOxxPeXYAdsopr6vfbn_zN4No/edit?usp=sharing

 

Cieľová skupina: 
učiteľ
vychovávateľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Košice
Kapacita - počet účastníkov: 
32
23. marec 2018 - od 12:30 do 15:00
 
 
 
26
27
28
29
30
31
1
NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy

NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy

Podujatie: 
seminár v spolupráci s vydavateľstvom Orbis Pictus Istropolitana
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 26. marec 2018 - od 10:00 do 12:00
Miesto konania: 
DP MPC Košice, Južná trieda 10, 6. posch., učebňa č. 600
Charakteristika ativity: 

Odborný seminár pe učiteľov SJaL na stredných školách, ktorý si kladie za cieľ predstaviť novú učebnicu slovenského jazyka pre stredné školy. Chceme poukázať na prvý pohľad neviditeľnú hodnotu nových učebníc a aspoň čiastočne odpovedať na otázku, prečo bola nevyhnutná inovácia.

Lektor: Mgr. Ľubomír Lábaj

Prihlásiť sa na seminár je nutné cez formulár vydavateľstva:

https://docs.google.com/forms/d/1aYGfGfRRekeKmqtOdX7bz1PMLNMQUum4IeSzwBB_NDM/edit

 

Cieľová skupina: 
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Košice
Kapacita - počet účastníkov: 
30
26. marec 2018 - od 10:00 do 12:00
 
Občianska náuka pre stredné školy

Občianska náuka pre stredné školy

Podujatie: 
workshop pre učiteľov občianskej náuky na stredných školách
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 26. marec 2018 - od 12:30 do 14:00
Miesto konania: 
DP MPC Košice, Južná trieda 10, 6. posch., učebňa č. 600
Charakteristika ativity: 

Workshop pre učiteľov občianskej náuky si kladie za cieľ ukázať učiteľom tri jednoduché kroky na to, aby si žiaci nekládli otázku, načo nám je občianska náuka.

Lektor: Mgr. Ľubomír Lábaj

Na workshop je nutné sa prihlásiť cez formulár vydavateľstva:

https://docs.google.com/forms/d/1RWeUAGCAHzdYZCeBtZDLXV50mhOBiRYN26Wh0d-aQsA/edit

 

Cieľová skupina: 
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Košice
Kapacita - počet účastníkov: 
30
26. marec 2018 - od 12:30 do 14:00
 
Tvorba cieľov vzdelávacích aktivít v súčinnosti s inovovaným ŠVP pre predprimárne vzdelávanie

Tvorba cieľov vzdelávacích aktivít v súčinnosti s inovovaným ŠVP pre predprimárne vzdelávanie

Podujatie: 
Odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 27. marec 2018 - od 8:30 do 12:30
Miesto konania: 
DP MPC, Oravská cesta 11, 010 01 Žilina, vzdelávacia miestnosť č. 2
Charakteristika ativity: 

Prezentovať podstatu tvorby edukačných cieľov v súčinnosti s inovovaným ŠVP, reflektovať skúsenosť účastníkov s tvorbou cieľov a podnietiť ich profesijnú reflexiu.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
24
27. marec 2018 - od 8:30 do 12:30
 
Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v primárnom vzdelávaní

Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v primárnom vzdelávaní

Podujatie: 
Interaktívny seminár
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 27. marec 2018 - od 8:30 do 12:30
Miesto konania: 
Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
Charakteristika ativity: 

Interaktívny seminár bude zameraný na prezentáciu aplikačných úloh zameraných na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania a tiež na možnosti ich implementácie do edukačného procesu.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
30
27. marec 2018 - od 8:30 do 12:30
 
Klub učiteľov nultého ročníka

Klub učiteľov nultého ročníka

Podujatie: 
POA_7_128_2018_EC
Dátum a čas podujatia: 
streda, 28. marec 2018 - od 8:30 do 12:00
Miesto konania: 
Prešov, T. Ševčenka 11, veľká aula
Charakteristika ativity: 

8. 30 - 10.00 - Využitie  zásady názornosti v edukácii žiakov nultého ročníka

10.15 - 12.00 - Ukážky vlasne vyrobených pomôcok na hodinách v nultom ročníku

                        Výroba vlasne vyrobených pomôcok

 

Na seminár si doneste: výkres A5, 5 drevených štipcov, čiernu fixu, nožnice

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
Pracovisko: 
Prešov
Kapacita - počet účastníkov: 
50
28. marec 2018 - od 8:30 do 12:00
 
Klub učiteľov nultého ročníka

Klub učiteľov nultého ročníka

Podujatie: 
Klub učiteľov nultého ročníka
Dátum a čas podujatia: 
streda, 28. marec 2018 - od 9:00 do 12:00
Charakteristika ativity: 

Stretnutie učiteľov nultého ročníka Prešovského a Košického kraja. Informácie o možnostiach využitia vlastne vyrobených pomôcok na hodine prvouky

Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Prešov
Kapacita - počet účastníkov: 
0
28. marec 2018 - od 9:00 do 12:00