Primárne karty

Po Ut St Št Pi So Ne
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
 
Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómie a finančného riadenia

Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómie a finančného riadenia

Podujatie: 
Odborný seminár spojený s workshopom
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 6. február 2018 - od 9:00 do 13:00
Charakteristika ativity: 

Odborný seminár je určený pre učiteľov Aplikovanej ekonómie. Na seminári budú prezentované možnosti premeny podnikateľského nápadu do reálnej praxe prostredníctvom metodiky Business Model Canvasskúseností. Účastníci seminára budú mať možnosť vymeniť si skúsenosti s yvučovaním predmetu.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
6. február 2018 - od 9:00 do 13:00
 
 
 
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
 
 
Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku

Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku

Podujatie: 
Konferencia
Dátum a čas podujatia: 
od streda, 14. február 2018 - 9:00 do štvrtok, 15. február 2018 - 14:00
Miesto konania: 
Námestie slobody 14, 050 01 Revúca - Mestské kultúrne stredisko
Charakteristika ativity: 

Vážení pedagogickí zamestnanci,

Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom kultúry SR organizuje odbornú konferenciu s názvom „Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku“.  

Termín konania konferencie: 14. – 15. 02. 2018
Miesto konania konferencie:  Mestské kultúrne stredisko v Revúcej

Cieľ konferencie: prezentovať postavenie slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka v školskom systéme na Slovensku v historických súvislostiach a v súčasnom kultúrno-spoločenskom kontexte.

Náklady spojené s konferenciou organizátor konferencie. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.

Na konferenciu sa môžete  prihlásiť online 

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Generálne riaditeľstvo
Kapacita - počet účastníkov: 
100
 
 
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
Integrácia zdravotne znevýhodneného dieťaťa v materskej škole

Integrácia zdravotne znevýhodneného dieťaťa v materskej škole

Podujatie: 
Odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
pondelok, 19. február 2018 - od 8:30 do 12:30
Miesto konania: 
Spojená škola internátna M. R. Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá
Charakteristika ativity: 

Cieľom odborného  seminára  je  poskytnúť informácie o možnostiach a potrebách vzdelávania detí  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
19. február 2018 - od 8:30 do 12:30
 
 
 
 
 
 
 
26
27
28
1
2
3
4
 
Informácie a dezinformácie na Internete

Informácie a dezinformácie na Internete

Podujatie: 
Odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
utorok, 27. február 2018 - od 9:00 do 12:30
Charakteristika ativity: 

Odborný seminár je venovaný problematike súčasného informačného sveta, potrebe kritického rozlišovania pravdivých, zavádzajúcich a lživých informácií. Skúsený žurnalista v diskusii  s učiteľmi zo základných a stredných škôl odkryje zákulisie mediálneho sveta a poukáže na riziká a možnosti práce na sociálnych sieťach. Bude prezentovať možnosti prezentovania tejto problematiky žiakom a materiály, ktoré môžu učitelia vo svojej práci využiť.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
27. február 2018 - od 9:00 do 12:30
 
Prírodovedná gramotnosť v kontexte merania PISA

Prírodovedná gramotnosť v kontexte merania PISA

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
streda, 28. február 2018 - od 8:30 do 12:30
Miesto konania: 
Detašované pracovisko MPC, Oravská cesta 11, Žilina - vzdelávacia miestnosť č.2
Charakteristika ativity: 

Obsah a spracovanie výsledkov merania prírodovednej gramotnosti vo výskume PISA, ukážky a rozbor učebných úloh na rôzne úrovne prírodovednej gramotnosti, aplikácia učebných  metód a efektívnych stratégii ktoré rozvíjajú prírodovednú gramotnosť žiakov. 

 

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Pracovisko: 
Žilina
Kapacita - počet účastníkov: 
20
28. február 2018 - od 8:30 do 12:30
 
Prírodné a kultúrne osobitosti krajín juhovýchodnej Ázie

Prírodné a kultúrne osobitosti krajín juhovýchodnej Ázie

Podujatie: 
Odborný seminár spojený s workshopom
Dátum a čas podujatia: 
streda, 28. február 2018 - od 9:00 do 12:00
Charakteristika ativity: 

Rozvoj prírodovednej a občianskej gramotnosti  žiakov na základe poznania osobitostí  rôznych krajín sveta. Historické, spoločenské, kultúrne a prírodné zaujímavosti Vietnamu a Kambodže. Seminár je určený pre učiteľov  geografie, spoločenskovedných a prírodovedných predmetov druhého  stupňa základnej školy a  strednej školy.

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
28. február 2018 - od 9:00 do 12:00