Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie je škola ako škola (pre učiteľov SŠ Prešovského samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja)

Nie je škola ako škola (pre učiteľov SŠ Prešovského samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
zoom
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
piatok, 20. november 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
piatok, 20. november 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
24
Počet voľných miest: 
6
Tematické zameranie: 

Webinár organizuje Úrad splnomocnenca  vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s MPC. Bude zameraný na participatívny rozpočet na školách. Školský participatívny rozpočet je nástroj, ktorý žiakom ponúka príležitosť meniť školu k lepšiemu. Tí navrhujú projekty na zlepšenie prostredia a klímy, podieľajú sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, aktívne vstupujú do fázy hodnotenia a rozhodovania a v konečnej fáze realizujú vybrané projekty. Na webinári bude účastníkom priblížené, aké sú pozitíva pre školu, žiakov, samosprávu, z akých častí sa skladá participatívny rozpočet na školách. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o participatívnom rozpočte a o možnostiach, ako ho môžu žiaci na škole realizovať.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Lektorkami infromačného seminára sú: Ing. Dominika Halienová a Ing. Alexandra Hrabinová

9:45 - 10:00 Prihlasovanie do Zoom - link do Zoomu, dostanú prihlásení účastníci deň vopred

10:00 - 11:00 Participatívny rozpočet na školách, jeho pozitíva pre školu a samosprávu, časti paticipatívneho rozpočtu

11:00 - 11:30 Predstavenie pilotného projektu v Trenčianskom kraji a diskusia

Poznámka: 
Prihlasovanie je možné do 19.11.2020 do 13:00
20. november 2020 - 10:00
zoom