Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atestačné portfólio vychovávateľa

Atestačné portfólio vychovávateľa

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=564
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 13. november 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
piatok, 13. november 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Portfólio pedagogického zamestnanca je významným krokom autoevalvácie učiteľa a následne aj školy. Vychovávateľ v rámci svojho profesijného rastu by mal byť schopný tvoriť profesijné portfólio výberom a dokladovaním dôkazov o svojej činnosti. Profesijné štandardy pedagogických zamestnancov sú koncipované do troch základných oblastí. Preukázaním dôkazov o naplnení všetkých troch oblastí, následným vytvorením a odovzdaním atestačného portfólia, može pedagogický zamestnanec v kategórii vychovávateľ splniť podmienky na vykonanie atestácie. Predmetný webinár poskytuje pomoc vychovávateľom v orientovaní sa v profesijných štandardoch a podmienkach vykonania atestácií podľa zákona 138/2019 Z.z.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom podujatia je prezentovať zásady tvorby atestačného portfólia pre kategóriu vychovávateľ a poskytnutie možnosti výberu a tvorby adekvátnych dôkazov k atestačnému portfóliu vychovávateľa.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
13. november 2020 - 9:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=564