Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesijné štandardy a tvorba atestačného portfólia pre učiteľov telesnej a športovej výchovy

Profesijné štandardy a tvorba atestačného portfólia pre učiteľov telesnej a športovej výchovy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 30. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
piatok, 30. október 2020 - 15:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom webinára bude oboznámenie s profesijnými štandardami a postupom tvorby atestačného portfólia v predmete telesná a športová výchova.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať profesijné kompetencie potrebné pre profesijný rozvoj učiteľa telesnej a športovej výchovy v rámci atestačného portfólia.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
telesná a športová výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijný rast učiteľa telesnej a športovej výchovy cez profesijné štandardy.

2. Tvorba atestačného portfólia

30. október 2020 - 13:00
online učebňa