Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vplyv toxického stresu na psychický vývin dieťaťa/žiaka

Vplyv toxického stresu na psychický vývin dieťaťa/žiaka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4783
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 5. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 5. október 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

ŠVP , METODICKÁ PODPORA

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s pojmom toxický stres, čo vyvoláva toxický stres, aké sú jeho prejavy a ako eliminovať prejavy toxického stresu u dieťaťa/žiaka

Profesijná kompetencia: 
3. Profesijný rozvoj 3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1 Čo je to toxický stres, jeho prejavy

2 Eliminácia prejavov toxického stresu u dieťaťa/žiaka

5. október 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4783
 
 
Tvorba príprav v prostredí Edupage

Tvorba príprav v prostredí Edupage

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 5. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 5. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať tvorbu príprav a testov v prostredí Edupage prostredníctvom plánov a nástrojov platformy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
5. október 2020 - 14:00
online