Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práca s textom na podporu čitateľskej gramotnosti u žiakov zo SZP

Práca s textom na podporu čitateľskej gramotnosti u žiakov zo SZP

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Základná škola Hucín 32
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Začiatok podujatia: 
piatok, 21. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
14
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Metodické inšpirácie orientované na rozvíjanie pisateľských a čitateľských zručností žiakov: metódy a techniky tvorivého písania, efektívne čitateľské stratégie a metakognitívne učebné postupy. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Tvoriť modelové zadania na rozvoj pisateľských a čitateľských zručností s možnosťou praktickej aplikácie v edukačnej činnosti pedagóga.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

21.08.2020

- Čítanie s porozumením ako súčasť čitateľskej gramotnosti

- Východiská čítania s porozumením podľa PIRLS 

- Stratégie a metódy nácviku čítania s porozumením pomocou hrových aktivít

- Metodické inšpirácie na rozvoj pisateľských a čitateľských zručností žiakov

 

26.08.2020

- Tvorivé písanie

- Tvorivé aktivity účastníkov: Návrh pracovného listu, Metodický postup učebnej aktivity

21. august 2020 - 9:00
Základná škola Hucín 32