Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stretnutia s umelou inteligenciou

Stretnutia s umelou inteligenciou

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
American Center Košice, Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, Košice
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
streda, 5. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 7. august 2020 - 12:30
Počet hodín: 
15
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Nástroje, postupy a didaktické námety na využitie umelej inteligencie v informatike.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti didaktiky informatiky so zameraním na umelú inteligenciu ako novú tému školskej informatiky a pripraviť ich na implementáciu získaných poznatkov a zručností do pedagogickej praxe.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2. 3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
informatika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

streda 5.8.2020

8:30-10:45  Cvičenie: Práca s aplikáciami využívajúcimi umelú inteligenciu  (3 hodiny)

11:00-12:30  Tvorivá dielňa: Vytvárame vlastného chatbota (2 hodiny)

štvrtok 6.8.2020

8:30-10:00 Cvičenie: Ako sa učí počítač (aktivity bez počítača)  (2 hodiny)

10:15-12:30  Tvorivá dielňa: Trénujeme vlastnú neurónovú sieť   (3 hodiny)

piatok 7.8.2020

8:30-10:45  Tvorivá dielňa:  Programujeme aplikácie využívajúce umelú inteligenciu  (3 hodiny)

11:00-12:30  Cvičenie: Námety a možnosti využitia umelej inteligencie ako témy v školskej informatike (2 hodiny)

 

5. august 2020 - 8:30
American Center Košice, Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, Košice