Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvoj komunikačných zručností učiteľa materskej školy

Rozvoj komunikačných zručností učiteľa materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Košice, Južná trieda 10, učebňa č. 600
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PhDr. Renáta Varhoľáková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 3. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 4. august 2020 - 13:15
Počet hodín: 
10
Maximálny počet miest: 
14
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný  na rozvoj komunikačných zručností pedagogického zamestnanca materskej školy s dôrazom na aplikáciu  asertívnych techník a empatických reakcií, ktoré podporujú neformálnu autoritu, vzájomnú dôveru a dobré vzťahy, čím možno predísť vzniku napätia a konfliktov. Účastníci si prehĺbia nielen teoretické poznatky efektívnej komunikácie,  ale aj  rozšíria zručnosti asertívnych techník  a empatických interakčných techník vo vzťahu k deťom, rodičom a zamestnancom školy. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti komunikácie a interakcie s deťmi a pripraviť ich na implementáciu získaných poznatkov a zručností do pedagogickej praxe.

Profesijná kompetencia: 
2. 3 Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
predškolská a elementárna pedagogika
predškolská pedagogika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

03. 08. 2020  

09:00 hod. - 13:15 hod.

Komunikačné zručnosti v systéme kľúčových kompetencií. Vyvodenie základných pojmov komunikácie.

Rozvíjanie empatie a osvojenie asertívneho sebapresadzovania ako cesty k porozumeniu medzi ľuďmi. Tréning empatických reakcií učiteľa.

04. 08. 2020

09:00 hod. - 13:15 hod.

Komunikačné zručnosti a ich uplatnenie v manažmente školy.

Tréning komunikačných zručností učiteľa.

3. august 2020 - 9:00
DP MPC Košice, Južná trieda 10, učebňa č. 600