Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 12. jún 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
piatok, 12. jún 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Workshop je určený vychovávateľom a pedagogickým asistentom pôsobiacim v rôznych typoch školských výchovných zariadení a špeciálnych výchovných zariadení na oboznámenie sa s rôznorodosťou ľudového ornamentu na Slovensku, jeho významom a špecifikami. Praktickou činnosťou bude prezentované využitie ľudových ornamentov v aktivitách súvisiacich s „dnešnou dobou“. Zámerom podujatia je prezentácia praktických činností na výrobu alebo výzdobu moderných vecí ľudovým ornamentálnym vzorom. Základom prezentovaných aktivít je využitie jednoduchých pomôcok a postupov vhodných na realizáciu voľnočasových aktivít u detí rôzneho veku.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať a prakticky realizovať výchovno-vzdelávacie aktvity s využitím ľudového ornamentu v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy a vo výchovných predmetoch.

Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
12. jún 2020 - 10:00
online miestnosť
 
 
 
 
 
 
 
 
Stop motion animácie ako súčasť výučby počítačovej grafiky

Stop motion animácie ako súčasť výučby počítačovej grafiky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5038
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
piatok, 12. jún 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
piatok, 12. jún 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár predstaví jednoduché a voľne dostupné nástroje pre vytváranie animovaných filmov použitím reálnych objektov z rôznych výtvarných materiálov, fotoaparátu/webkamery a počítača. Webinár bude prebiehať formou vstupnej prezentácie s praktickými ukážkami nástrojov a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s nástrojmi pre vytváranie animovaných filmov použitím reálnych objektov z rôznych výtvarných materiálov, fotoaparátu/webkamery a počítača.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
informatika
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Stop motion animácie - ukážky a príklady.

2. Nástroje na tvorbu jednoduchých stop motion animácií.

3. Diskusia.

12. jún 2020 - 14:30
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5038